Home

Achtergrond 354 x bekeken

Boete verzuim aangifte bij onwetendheid, nalatigheid of schuld

In twee gevallen paste de rechter de boete aan bij een onjuiste belastingaangifte, omdat de belastingplichtige wel onachtzaam of onnalatig was, maar niet in grove mate of met opzet een verkeerde aangifte deed. In het eerste geval had een agrariër een bouwperceel verkocht en hierover geen omzetbelasting betaald. In het tweede geval claimde de echtgenote van een ondernemer in dak- en gevelbeplating ten onrechte zelfstandigenaftrek.

De agrariër verkocht een bouwperceel. Zij had de hierover verschuldigde omzetbelasting van €45.958 niet aangeven en niet voldaan. De belastinginspecteur hief dit alsnog en legde tevens een verzuimboete op van €4.5537. Zij vocht dit aan bij de Rechtbank van Breda. Hierbij deed ze een beroep op het arrest van de Hoge Raad op 1 december 2006, nr. 40.369. Dat arrest bepaalt dat de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen bij opzet, grove onachtzaamheid of grove nalatigheid, maar dat wel moet bewijzen.

De rechter oordeelde dat het arrest niet van toepassing is bij een verzuimboete. De rechtbank acht echter aannemelijk dat belanghebbende meende dat de aanslag zou volgen en dat ze als onder de landbouwvrijstelling vallende belastingplichtige onwetend was met haar verplichtingen ten aanzien van deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening liggende transactie. Omdat ze wel kon weten omzetbelasting te moeten betalen, ze het geld al ontvangen had en geen actie had ondernomen, was er geen sprake van ‘afwezigheid van alle schuld’ (Avas). De rechtbank achtte daarom een verlaging van de boete tot €2.500 passend en geboden.

In het tweede geval kreeg de vrouwelijke vennoot in een vof geen zelfstandigenaftrek toegekend, die ze wel claimde in haar belastingaangifte. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden verrichtte in het bedrijf en dat het samenwerkingsverband ongebruikelijk is in de branche. De rechter vindt ook hier dat er geen sprake is van grove onachtzaamheid of grove nalatigheid. In eerdere jaren werd de zelfstandigenaftrek wel gehonoreerd, zij het onder een inmiddels veranderde regelgeving. Ook was de aangifte opgesteld door een gerenommeerd accountantsbureau. De rechter vind derhalve de vergrijpboete van 25 % niet gerechtvaardigd. De boetebeschikking wordt vernietigd.

Lees ook Nalatigheid notaris niet toegerekend aan belastingplichtige
Meer informatie De volledige uitspraak van Rechtbank Breda, 8 juni 2007, betreffende boete over niet betaalde omzetbelasting van een bouwperceel
Meer informatie De volledige uitspraak van Rechtbank Breda, 14 juni 2007, betreffende ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.