Home

Achtergrond 425 x bekeken

Berekeningen Biggenprijzenschema

De berekende kostprijs van een big bedraagt volgens het Landelijk Biggenprijzenschema €49,12. De berekende kostprijs per kilo varkensvlees is €1,56. Het Productschap Vee en Vlees (PVV) laat jaarlijks de kostprijzen van biggen en vleesvarkens berekenen. De resultaten worden uitgegeven onder de naam Landelijk Biggenprijzenschema.

Animal Sciences Group (ASG) berekent jaarlijks voor het Productschap Vee en Vlees (PVV) de genoemde kostprijzen die in juli gepubliceerd worden. Berekening gebeurt op basis van voerprijzen in januari van het lopende jaar en op basis van technische en economische resultaten in het voorgaande jaar. Het nieuwe biggenprijzenschema gaat dit jaar uit van een bedrijfsomvang van 550 zeugen en 4.000 aanwezige vleesvarkens. Het zeugenbedrijf volstaat met een werkgever en werknemer, het vleesvarkensbedrijf biedt arbeid aan alleen een ondernemer. De hiermee gepaard gaande arbeidsproductiviteitsstijging geeft een besparing op de arbeidskosten. Verdere details van de berekeningen zijn terug te vinden op de site van ASG.

Ten opzichte van juli 2006 is met de nieuwe kostprijsberekening de kostprijs van een big €4,52 hoger vastgesteld op €49,12, en is de kostprijs van vlees gestegen met €0,20 vanaf €1,36. De hogere voerkosten en kosten van mestafzet zijn de belangrijkste oorzaak hiervan. Maar ook de huisvestingskosten zijn gestegen door hogere bouwkosten.

Op basis van deze kostprijzen kan bij een gegeven opbrengstprijs van varkensvlees een richtprijs voor biggen worden berekend, waarbij een eventuele winst of verlies evenredig tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder wordt verdeeld. Op basis van deze relatie komt het Landelijk Biggenprijzenschema tot stand, waarin bij een bepaalde vleesprijs (basisnotering) een biggenprijs is af te lezen (wekelijkse richtprijs). Deze richtprijs wordt iedere week gepubliceerd op internet en in vakbladen. Dit jaar is voor het eerst een schema opgesteld exclusief omzetbelasting naast een normaal biggenprijzenschema inclusief omzetbelasting.

Lees ook PVE heeft marktcijfers 2006 bekend gemaakt
Meer informatie Berekeningen voor het Biggenprijsschema op de site van ASG

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.