Home

Achtergrond

Benut de klimaatverandering

Het economisch klimaat is gunstig. Prijzen zijn hoog. Groeizaam weer dus voor u als boer.

Het weer is dit jaar bar, maar de prijzen zijn mooi. Voor akkerbouwers maakt dat de kletsnatte zomer wat draaglijker. Ze moeten zien hun gewas te redden van het water, de phytophthora en de teruggekeerde coloradokever. Maar ze weten ook dat de hoge graanprijzen van nu mede te danken zijn aan de grillen van het klimaat. Vorig jaar viel de oogst tegen door droogte.

Met de meteorologische is ook een economische klimaatverandering begonnen. De OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – meldt dat de teelt van energiegewassen zo in de lift zit, dat dit blijvend invloed heeft op de beschikbaarheid van grondstoffen. Met andere woorden, het klimaatbeleid dat serieus vorm krijgt, werkt prijsopdrijvend. Maar de economische klimaatwijziging heeft ook andere, nog belangrijker oorzaken. De groei van een koopkrachtige vraag in Azië bijvoorbeeld. Hieraan is ook de prachtige stijging van de zuivelprijzen te danken die melkveehouders blij maar ook onrustig maakt. Dit alles tegen de achtergrond van een vrijer wordende wereldhandel en de daarbij horende afbouw van het beschermende EU-beleid.

Daarin zit meteen ook een gevaar. Wie denkt dat vrijere handel automatisch leidt tot hogere prijzen en welvarende boeren, maakt een denkfout. In perioden van krapte schieten prijzen omhoog. Maar er komen ook weer andere tijden. En dan gaat het even hard precies de andere kant op. Het weer wordt wilder, het economisch klimaat grilliger. Dezelfde OESO signaleert een
verbazingwekkende groei in productiepotentieel in landen als Argentinië, Brazilië en China.

Reden te meer om hier in de vette jaren niet alleen te genieten van wat het nieuwe klimaat biedt, maar te investeren in innovatie en ontwikkeling. Benut het groeizame weer om zelf ook te groeien. Zodat in tijden met ander weer de resultaten overeind blijven.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.