Home

Achtergrond

€2 miljard voor Nederlands platteland

De Europese Commissie heeft haar akkoord gegeven aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) van Nederland. De goedkeuring betekent dat de komende zeven jaar naar verwachting ongeveer €2 miljard in het Nederlandse platteland kan worden geïnvesteerd.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is de Nederlandse invulling van de financiële ondersteuningsmogelijkheden die daarvoor in het Europese plattelandsbeleid worden geboden. Het POP2 is de opvolger van het programma voor de periode 2000-2006. Het programma is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Medefinanciering is mogelijk voor modernisering van landbouwbedrijven (bijvoorbeeld door jonge boeren of milieu-investeringen), verbeteren van de infrastructuur in de landbouw, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, verdrogingsbestrijding, steun aan kleine ondernemingen, ondersteunen van toeristische activiteiten in het platteland, dorpsvernieuwing, verbeteren van het cultureel en landelijk erfgoed en ondersteuning van lokale Leader-groepen en samenwerkingsprojecten.

In het kader van het programma zal ook een Nationaal Plattelandsnetwerk worden ingesteld. Dit netwerk moet mensen van bij de plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen brengen.

Lees ook Onderzoek LEI naar verbreding door ontwikkeling zorg of recreatietak
Meer informatie Persbericht van het ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.