Home

Achtergrond

Vereenvoudiging aangifte vennootschapsbelasting en jaarrekening!

De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor een BV dezelfde cijfers kan gebruiken voor haar aangifte vennootschapsbelasting en haar jaarrekening. Dit betekent voor veel ondernemers vanaf 2008 een belangrijke besparing.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is in agrarisch Nederland een vreemde eend in de bijt. In de grondgebonden sectoren willen de meeste ondernemers er terecht niet aan. Dat heeft te maken met de fiscaliteit, in het bijzonder de landbouwvrijstelling.

In de niet-grondgebonden sectoren (tuinbouw, intensieve veehouderij) is de BV wel een gebruikelijke rechtsvorm, ondanks de vaak wat hogere kosten die aan het gebruik van deze rechtsvorm verbonden zijn. Een (bijkomend) probleem bij de BV is het feit dat veel ondernemers dubbele cijfers nodig hebben: de eerste keer moeten er cijfertjes komen door de accountant.

Deze cijfers wil de bank meestal graag zien, en ook moet u er in voorkomende gevallen mee naar het Handelsregister. Daarna wil de Belastingdienst de cijfers hebben. Al deze cijfers worden daar gebruikt bij de aangifte vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en – als dat aan de orde is – voor het recht van successie.

Dat laatste is minder erg bij overlijden (van de fiscus heb je dan in ieder geval geen last meer!) maar het kan ook aan de orde komen in geval van bedrijfsopvolging. Zo’n opvolging betekent in de sector in fiscale zin veelal een schenking. Alsof dat al niet allemaal lastig, vervelend en kostbaar genoeg is hebben ondernemers in de agrarische sector daarnaast vaak nog eens aparte cijfers nodig voor LNV, Dienst Regelingen (het voormalig Bureau Heffingen) of andere overheidsinstanties.

Al deze cijfers zijn voor een groot gedeelte gelijk. Er bestaan echter ook belangrijke verschillen. Met name is dat het geval daar waar het betreft afschrijvingen. Gebouwen, quota, goodwill en bijvoorbeeld ook tweedehands goederen worden fiscaal vaak anders afgeschreven dan in de commerciële balans.

Voor Shell en Unilever is dat niet zo’n ramp, maar het zal duidelijk zijn dat de gemiddelde melkveehouder uit Meppel of de varkenshouder uit Gemert niet op deze administratieve ellende zitten te wachten. Om de commerciële en de fiscale jaarrekening weer op elkaar te laten aansluiten moet een zogeheten ‘aansluitingsberekening’ gemaakt worden. Kost tijd en geld

Wetsvoorstel
Het is daarom goed (en kostenbesparend voor u!) dat er nu een wetsvoorstel is ingediend, waarmee vanaf 1 januari 2008 de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting ‘gelijk op’ gaan lopen. De cijfers uit uw fiscale aangifte kunnen in de jaarrekening van een BV gebruikt worden.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De maatregel is alleen bedoeld voor kleine rechtspersonen. Dat zijn zo’n 255.000 bedrijven die onder bepaalde grenzen blijven wat betreft omzet, balanstotaal en aantal werknemers. Verreweg de meeste agro-ondernemingen die een BV zijn vallen onder het begrip ‘kleine rechtspersoon’. En met de hele groten hoeven we denk ik geen medelijden te hebben!

Kostenbesparing
Als werkzaamheden aan jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting door accountant, boekhouder of belastingconsulent worden verricht, kan de ondernemer er door alle vereenvoudigingen vanuit gaan dat hij in het vervolg een factuur zal krijgen die een stuk lager zal zijn.

Verder zal bespaard kunnen worden door gebruik te maken van de Nederlandse XBRL-taxonomie in administratieve software. Hierdoor is het mogelijk om een aangifte en jaarrekening met één druk op de knop uit de financiële administratie samen te stellen. Deze maatregelen leveren het bedrijfsleven een forse kostenbesparing op, die door de Overheid wordt geschat op maar liefst 400 miljoen euro.

S.F.J.J. Schenk FB, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.