Home

Achtergrond

Varkenshouder kan terugkomen op jaar waarin hij stakingswinst verantwoord

Een varkenshouder verantwoordt in zijn aangifte 2002 een stakingswinst en claimt een lijfrente premie. Dit wordt geweigerd omdat niet is voldaan aan de vereiste dat dit binnen 6 maanden na het stakingstijdstip moet plaatsvinden, welke ligt in 2003. Daarop verantwoordt de varkenshouder de aftrek in 2003. Terecht oordeelt de rechtbank.

Een ondernemer exploiteerde in maatschapsverband een varkenshouderij. In de overeenkomst was opgenomen dat de maatschap van rechtswege zou eindigen op 31 december 2002 en dat de maat per die datum het recht had de varkenshouderij over te nemen. Het loopt echter iets anders. De overdracht heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 12 december 2003.

De varkenshouder heeft de stakingswinst aangegeven in 2002 en daarbij aftrek geclaimd van lijfrentepremie op grond van artikel 3.127 en 3.129 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De inspecteur weigert dit deels omdat niet is voldaan aan de eis dat de termijnen van lijfrente ingaan binnen 6 maanden na het stakingstijdstip. De varkenshouder heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de stakingswinst belastbaar is in 2003 en dat de lijfrentepremie ook in dat jaar aftrekbaar is.

Terecht oordeelt de rechtbank en deze verwerpt het standpunt van de inspecteur dat de ondernemer verplicht is de stakingswinst in 2002 te verantwoorden en oordeelt dat de ondernemer de keuze had om de stakingswinst in het jaar 2003, het jaar waarin de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, in aanmerking te nemen. Aangezien de inspecteur de stakingswinst ook heeft belast in 2003, heeft de keuze van de ondernemer voor 2002 geen onherroepelijke gevolgen gehad en kan hij op die keuze terugkomen.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.