Home

Achtergrond 239 x bekeken

Tot 31 juli ganzenpakketten aanvragen

Van 15 juni tot en met 31 juli 2007 stellen de provincies het Programma Beheer open voor de aanvraagperiode ganzenpakketten 2007. De provincie Noord-Brabant en Utrecht hebben andere openstellingdata. Noord-Brabant: 15 juli tot en met 14 augustus 2007. Utrecht: 27 juni tot en met 31 juli 2007. Zuid-Holland heeft op dit moment nog geen openstelling.

Deze subsidie is voor agrariërs die ganzen en smienten rust, ruimte en voedsel bieden en laten overwinteren op hun grond. Binnen de vastgestelde en in het provinciale gebiedsplan opgenomen foerageergebieden bestaat de mogelijkheid om een zesjarige overeenkomst SAN (Subsidie agrarisch natuurbeheer) af te sluiten. Op deze manier kan er rust, ruimte en voedsel worden geboden aan de vele overwinterende ganzen in Nederland.

De beheersbijdragen voor de beheerspakketten zijn als volgt vastgesteld:
Beheerspakket Grasland voor ganzen
- Beheersbijdrage: 102,00 per hectare.
- Maximum bedrag variabele inkomstenderving: 134,00 per hectare

Beheerspakket Bouwland voor ganzen
- Beheersbijdrage: 48,00 per hectare.
- Maximum bedrag variabele inkomstenderving: 342,00 per hectare

Beheerspakket Grasgroenbemester
- Beheersbijdrage: 252,00 per hectare

Beheerspakket Grasgroenbemester maïsland
- Beheersbijdrage: 252,00 per hectare

Meer informatie Brochures en formulieren van het LNV-loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.