Home

Achtergrond 1 reactie

Tekort aan biologisch belemmert groei

Een tekort aan biologische producten binnen Europa houdt een verdere groei van de biologische afzetmarkt tegen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Pius Floris

    Het tekort aan Biologische producten is niet zozeer te wijten aan de inzet van de producenten alswel aan de fysieke onmogelijkheid om redelijk productief te werken. De overheid maakt het binnen de gewasbeschermingswet vrijwel onmogelijk om goede en effectieve gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen. De kosten voor registratie van natuurlijke middelen zijn even hoog als de registratie van chemische middelen. Er bestaat in tegenstelling tot de meeste Europese landen geen mogelijkheid om voor lage risicoprofielen een snellere en goedkopere procedure te doorlopen. Daardoor kunnen de kosten van registratie nooit worden goedgemaakt in de kleine markt voor biologische teelten. En daar zit nu juist het probleem. Als biologische telers een redelijk pakket van gewasbeschermingsmiddelen tot hun beschikking zouden hebben, dan zouden ze hogere producties kunnen realiseren. Daardoor wordt het voor een biologisch ondernemer aantrekkelijker om te concurreren met gangbare teelten. In een aantal Europese landen neemt de biologische teelt een enorme vlucht omdat er een goed pakket biologische middelen op de markt is. Zolang er in Nederland geen aangepaste regelgeving is voor het registreren van biologische gewasbeschermingsmiddelen zal de overheid haar eigen doelstelling van 10% biologische teelten in 2010 nooit halen. Op het moment dat er een aangepaste regelgeving komt voor biologische bestrijdingsmiddelen met een laag risicoprofiel zal de marktwerking de rest doen en zal er in Nederland een geweldige groei van Biologische teelten ontstaan. En daar ligt nou precies de kennis en de toekomst van de Nederlandse tuinbouw. De hoogwaardige kwaliteit van de huidige Nederlandse tuinbouw is in Europa ongeëvenaard. Met een paar kleine aanpassingen in de gewasbeschermingmiddelenwet kan de kennis van de agrarische sector worden omgebogen naar Biologische teelten. Hoogwaardige kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid zijn de drie sleutelwoorden waarmee de Nederlandse Agrarische sector in de nabije toekomst kan overleven en floreren. 6-6-2007 Pius Floris

Of registreer je om te kunnen reageren.