Home

Achtergrond 235 x bekeken

Regeling Draagvlak Natuur open vanaf 1 juli

Samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen die het draagvlak voor natuur willen vergroten kunnen in aanmerking komen voor subsidie via de Regeling Draagvlak Natuur. De regeling is opengesteld vanaf 1 juli 2007.

Er is alleen subsidie beschikbaar voor een project of programma dat wordt uitgevoerd in meer dan twee provincies. Er is € 1,4 miljoen beschikbaar voor projecten en € 1,4 miljoen voor programma's. De Regeling Draagvlak Natuur is vanaf 2007 ondergebracht in de Regeling LNV Subsidies.

Bij projecten moet gedacht worden aan het vergroten van de kennis van natuur door modelprojecten, trainingen, voorlichting en het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen organisaties. Programma’s dienen gericht te zijn op vergroting van de betrokkenheid van partijen door onder andere kennisuitwisseling en het verbreden van de resultaten uit eerdere projecten.

De volgende voorwaarden zijn van kracht:

  • Een project mag niet langer duren dan drie jaar, een programma duurt minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar.
  • Voor een project bedragen de subsidiabele kosten minimaal € 11.350 , voor een programma ten minste € 22.675 en ten hoogste € 60.000.
  • De uitvoering van het project mag niet beginnen voor de datum van de ontvangstbevestiging van de aanvraag. Dit houdt onder meer in dat er geen verplichtingen aangaan mogen worden voordat de ontvangstbevestiging van Dienst Regelingen is ontvangen.
  • Binnen vier maanden na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt de aanvrager van Dienst Regelingen een beschikking. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Voorschotten kunnen worden aangevraagd tot een maximum van 80% van de totale subsidie.

    Meer informatie Site LNV-loket met diverse brochures en formulieren

    Administrator

    Of registreer je om te kunnen reageren.