Home

Achtergrond

Praktisch boeren

Precisielandbouw moet vooral praktisch blijven. En dat kan ook.

De uit Amerika overgewaaide precisielandbouw schiep hoge verwachtingen. Voortaan zouden met behulp van gps-navigatie de bemestingen en bespuitingen exact zijn af te stemmen op de verschillen binnen een perceel. Minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, hogere opbrengsten, zo luidden de beloften.

Maar precisieboeren bleek helemaal niet zo eenvoudig. Een fraai kaartje produceren met de opbrengstverschillen is geen kunst meer, wel de gegevens vertalen via een gewasgroeimodel in een opdrachtkaart voor de gps-gestuurde kunstmeststrooier. Hierbij komen veel onzekere, ja misschien wel ongrijpbare factoren kijken. Zoals het weer, de beschikbare stikstof die vrijkomt uit drijfmest en de invloed van ziekten.

In plaats van een perceel van bovenaf te besturen, wordt precisieboeren veel meer een kwestie van ter plekke direct praktisch handelen op alle verzamelde informatie. Data verkregen van slimme sensoren en werktuigen. De opkomende generatie intelligente werktuigen registreert bijna alle denkbare afstellingen en handelingen.

Een volgende stap is dat werktuigen zichzelf corrigeren.

Blijkt tijdens de groei dat in elke werkgang de derde maisrij meer opbrengt dan de overige rijen, dan kan de akkerbouwer in de data van de zaaimachineterminal bijvoorbeeld achterhalen dat het derde zaai-element een centimeter dieper stond afgesteld dan de overige elementen. Dat was kennelijk de optimale zaaidiepte.

De volgende generatie werktuigen stemt zelf de zaaidiepte af op de ter plekke gemeten (vocht)toestand van de bodem.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.