Home

Achtergrond 201 x bekeken

Per 1 januari 2008 geen limitering ozb meer

De limitering van de onroerende- zaakbelastingen (ozb) vervalt per 1 januari 2008. Hierover hebben het Rijk en de gemeenten overeenstemming bereikt. De wetswijziging moet overigens nog wel langs het parlement. Na goedkeuring zal de wijziging vermoedelijk worden opgenomen in het Belastingplan 2008.

Het vervallen van de limitering mag niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dit voorkomen. Bij overschrijding van de macronorm kan het Rijk ingrijpen via correctie van het gemeentefonds.

De afgelopen jaren zijn de ozb-lasten telkens met 10 euro per huishouden gestegen. Het grootste deel van die periode bepaalden gemeenten ook zelf het ozb-tarief. De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de regie gevoerd over de ozb. Daarbij werd de stijging van deze lasten gemaximeerd op 2,75 procent per jaar. Volgens minister Wouter Bos (Financiën) heeft die werkwijze als nadeel dat er geen ruimte is om rekening te houden met de lokale situatie.

Het kabinet laat de regeling daarom los, zodat gemeenten meer vrijheid krijgen. De VNG wijst erop dat de ozb de afgelopen tien jaar niet sneller is gestegen dan andere woonlasten. De lokale lasten vormen overigens ook maar 5 procent van de totale belastingen die burgers en bedrijven betalen.

Verder is afgesproken dat bespreking van de samenstelling van het gemeenschappelijk belastinggebied plaats vind aan de hand van de resultaten van de commissie Van Aartsen. Deze commissie heeft onderzocht welke wijzigingen er nodig zijn in de Gemeentewet en Grondwet om de gemeentelijke autonomie en de gewenste ruimte voor differentiatie en maatwerk te verankeren.

Meer informatie Bestuursakkoord Rijk en gemeenten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.