Home

Achtergrond

Paddock’s en stapmolen geen cultuurgrond

Paddock’s en een stapmolen zijn geen cultuurgrond in de zin van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ. Dat heeft het Gerechtshof ven Den Bosch in hoger beroep bepaald.

Bij het Gerechtshof van Den Bosch was in geschil of een paardenhouder die over een aantal gewone stallen en zogenoemde loopstallen beschikt een beroep kan doen op de cultuurgrondvrijstelling. Er zijn alleen eigen paarden op het bedrijf aanwezig.

Bij de paardenhouder zijn de paarden in groepen verdeeld en lopen ze gezamenlijk buiten, of verblijven ze in de loopstallen. De paddock (omheinde plaats) is afgescheiden van het overige grasland. In totaal zijn er drie paddocks voor gebruik door de verschillende groepen paarden. De paddock en de ondergrond van de stapmolen zijn eerst weiland geweest. Het gras is vertrapt en er wordt geen nieuw gras meer ingezaaid.

In de uitzonderingsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat bij de bepaling van de waarde, de waarde ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond buiten aanmerking wordt gelaten.

Het Hof oordeelde dat de exploitatie van het bedrijf weliswaar ten behoeve van de landbouw is, maar dat paddocks en een stapmolen geen cultuurgrond zijn in de zin van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ. Het Hof handhaaft daarom de WOZ- beschikking van 560.000 euro.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.