Home

Achtergrond 327 x bekeken

PVE hekelt WTO-studie LEI

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) stellen dat de WTO-studie van onderzoekinstituut LEI naar de gevolgen van WTO-afspraken voor diverse sector, de plank volledig mislaat.

Het LEI meent dat de landbouwsectoren weinig hinder ondervinden van nieuwe afspraken in het wereldhandelsoverleg. Volgens de PVE gebeurt dit op basis van discutabele aannames en het negeren van belangrijke aspecten. "Daardoor vervalt elke relevantie van het onderzoek voor de sector", aldus de PVE.

De vlees- en eiersectoren hebben al vaker gewezen op de grote gevolgen van eventuele afspraken in WTO-verband. Volgens de PVE komt dat met name door de zogeheten non trade concerns; eisen die in de EU worden opgelegd op het gebied van dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Deze sterk kostprijsverhogende eisen betekenen volgens de PVE een lastenverzwaring voor de Europese vee-, vlees- en eiersectoren van 10 miljard euro op jaarbasis.

Het LEI zou niet de meeste tarieflijnen niet hebben meegewogen in het onderzoek, daarnaast zijn alle vleessectoren te veel als een geheel gepresenteerd. Op basis daarvan schetst het LEI een vertekend beeld van de werkelijkheid, aldus de PVE. De productschappen hebben dit in gesprekken met LEI-directeur Jan Blom en boze brieven aangekaart, maar vinden daar bij de presentatie van het rapport niets van terug.

De PVE hekelt ook het tijdstip waarop het rapport naar buiten is gebracht. "De WTO-onderhandelingen bevinden zich in een cruciale fase. Bij het weer oppakken van de gesprekken zullen andere partijen mogelijke concessies van hun kant koppelen aan nog verdere toezeggingen van de EU. Het LEI-rapport wekt nu volstrekt ten onrechte de indruk dat dit zonder grote problemen mogelijk is."

Of registreer je om te kunnen reageren.