Home

Achtergrond 180 x bekeken

PDV zet heffingen op nul

Het Productschap Diervoeder (PDV) zet voor de tweede helft van 2007 vrijwel alle heffingen op nul. Dit is het gevolg van het gunstige resultaat over 2006. De reserves van het schap groeiden tot 8,2 miljoen euro, ruim 118 procent van de jaarlasten. Dat blijkt uit de jaarrekening die het PDV heeft vastgesteld.

De lasten daalden in 2006 met ruim 450.000 euro tot bijna 7 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van minder uitgaven aan diensten door derden en aan financiële relaties van het PDV. Door de reserves op nul te zetten wil het PDV de reserves laten dalen tot 90 procent van de jaarlasten. Deze zijn voor 2007 begroot op 7 miljoen euro. Zo wordt weer voldaan aan de richtlijnen van de Sociaal Economische Raad (SER). Deze schrijft voor dat de reserves maximaal de omvang van de jaarlasten mogen zijn.

Voor het project kwaliteitscontrole vleeskalversector blijft wel een heffing van kracht, zijnde 2,85 euro per ton geproduceerd vleeskalvervoeder. Ten laste van de jaarrekening 2006 trof het PDV een voorziening voor de kosten van reorganisatie bok de akkerbouwproductschappen. Ze draagt daar 400.000 euro aan bij.

Meer informatie Jaarrekening PDV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.