Home

Achtergrond 222 x bekeken

Ook CO2-emissiehandelsysteem voor sommige bollen-, boom-, en fruittelers

Het Productschap Tuinbouw gaat met andere sectoren dan de groente- en sierteelt onder glas overleggen hoe zij aankijken tegen het voorgenomen CO2-emissiehandelsysteem voor de glastuinbouw.

Het gaat dan vooral om bollen- boom-, en fruitteeltbedrijven. “Ook sommigen van hen zullen namelijk onder het handelssysteem gaan vallen, omdat ze aan een bepaald areaal met glas komen en gas verstoken”, aldus Dirk Duijzer, voorzitter van het PT.

De intentie is dat bedrijven met meer dan 2.500 vierkante meter glas mee moeten gaan doen aan het handelssysteem in CO2-emissirechten dat speciaal voor de glastuinbouw wordt opgezet. Een kleine 500 bedrijven in de boom- en fruitteelt hadden volgens het CBS in 2005 meer dan 2500 vierkante meter glas. In de fruitteelt gaat het dan bijvoorbeeld om overig fruit, waartoe aardbeien niet behoren. Deze bedrijven zouden dus mee moeten gaan doen in het handelssysteem dat het PT wil gaan opzetten. Over de bollenbroei heeft het CBS geen cijfers.

Telers die minder glas hebben staan, zijn vrij van de verplichting mee te moeten doen met het CO2-emissierechtenhandelssysteem waarvan het de bedoeling is dat dit in 2011 of 2012 wordt ingevoerd. Onder de grens van 2500 vierkante meter zitten ongeveer 3000 bedrijven; zij hebben het glas vaak ter ondersteuning van de teelt staan, zoals voor opkweek of vermeerdering. Deze bedrijven veroorzaken ongeveer twee procent van de totale CO2-uitstoot vanuit de tuinbouw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.