Home

Achtergrond

Natuurmonumenten wil dijk niet traditioneel ophogen

Als het aan Natuurmonumenten ligt, wordt de Hondsbossche Zeewering tussen Petten en Camperduin niet opgehoogd op de traditionele manier.

Natuurmonumenten is voorstander van het inrichten van het gebied als klimaatbuffer. Dit stelde de organisatie vandaag tijdens een bijeenkomst in Camperduin.

De Hondsbossche Zeewering is een van de zwakke schakels in de kustverdediging van Nederland. Wegens de klimaatverandering moet de dijk worden aangepakt. In de loop der eeuwen is de zeewering steeds dichter bij zee komen te liggen. De dijk is tot nog toe elke keer versterkt via zandsuppletie en verhoging.

Maar volgens Natuurmonumenten gaat het ecologisch unieke gebied achter de dijk verloren als deze op de traditionele manier wordt versterkt. De organisatie wil daarom de veiligheid waarborgen door de dijk een klein beetje op te hogen en het achterland te versterken, zodat het overslaande water wordt opgevangen.

Achter de dijk ligt natuurgebied de Putten, waar zoet en zout water met elkaar in aanraking komen. Hiermee is een voor Nederland unieke ecologische zone ontstaan. Bij traditioneel ophogen wordt de dijk zeven meter hoger en tot bijna vijftig meter landinwaarts versterkt. In dat geval wordt het hele gebied aangetast, aldus Natuurmonumenten.

In het plan van de organisatie wordt de dijk echter maar voor een minimaal deel opgehoogd. De achterkant van de dijk krijgt versterking in bijvoorbeeld de vorm van grasmatten. Zeewater dat over de zeewering slaat, trekt in de polder en verdampt. In totaal kost het project rond de 10 miljoen euro. Dit is ruim drie keer goedkoper dan traditionele ophoging.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.