Home

Achtergrond

Landbouwvrijstelling niet van toepassing bij doorverkoop grond

Landbouwstructuurvrijstelling kan alleen toepassing vinden als aannemelijk is dat bij de verkrijging de bedoeling tot verbetering van de landbouwstructuur voorzat. Bij het direct doorverkopen van grond na de aankoop is daarvan geen sprake. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Een veehandelaar die tevens handelaar is in onroerend goed kocht op 30 maart 2001 een weiland. Hij vroeg hiervoor vrijstelling van overdrachtsbelasting aan. Nog diezelfde dag verkocht de veehandelaar het weiland aan een derde voor ongeveer 50.000 euro meer. Ook hiervoor werd vrijstelling aangevraagd.

De inspecteur van de belastingdienst heft na over de eerste vrijstelling. De veehandelaar was het hier niet mee eens en ging in beroep. Het Hof oordeelde echter dat de naheffing terecht was. De man heeft gehandeld als handelaar in onroerend goed waarbij het maken van winst voorop stond en niet het verbeteren van de landbouwstructuur.

De veehandelaar was het niet met de uitspraak eens ging in cassatie bij de Hoge Raad. Daar betoogde hij dat de vrijstelling van toepassing is als grond wordt aangekocht met de bedoeling deze door te verkopen, en de doorverkoop leidt tot een duurzame verbetering van de landbouwstructuur voor wat betreft de onderneming van de uiteindelijke verkrijger.

De Hoge Raad honoreert het betoog niet. De landbouwvrijstelling is niet van toepassing als bij de allereerste verkrijging niet de bedoeling voorzat de landbouwstructuur te verbeteren. Het beroep is ongegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.