Home

Achtergrond 176 x bekeken

LEI: gezinsinkomen stijgt behoorlijk, maar niet in alle sectoren

Vorig jaar piekte de inkomens in de land- en tuinbouw. Het gemiddelde gezinsinkomen steeg van € 47.000 naar €55.000. Een stijging van 17 procent. Dat meldt het LEI in het Landbouw-Economisch bericht.

Per bedrijf bedroeg het totale gezinsinkomen gemiddeld € 68.000 euro, wat meer is dan in de vijf jaar daarvoor. Een kwart van dit inkomen wordt echter middels activiteiten buiten het bedrijf gegenereerd. Doordat er veel bedrijven zijn met meer dan één ondernemer; per ondernemersgezin ligt het gemiddelde inkomen op 55.000 euro. Er zijn echter flinke uitschieters. Zo’n 30 procent van de gezinnen moet het doen met een inkomen onder de € 25.000. De bovenste 15 procent haalt een inkomen van meer dan een ton. De productiewaarde van de land- en tuinbouw steeg in 2006 met 6%, vooral door hogere prijzen. De kosten stegen ook, maar minder sterk en de subsidies gingen omhoog.

De verbetering deed zich in de meeste sectoren voor. Uitzonderingen zijn de melkveehouderij, waar het inkomen wat terugliep door dalende rundveeprijzen, de vleeskuikenbedrijven die verlies leden na een zeer goed voorafgaand jaar, en de vleeskalverhouderij en Veenkoloniale akkerbouw.

De akkerbouw had de grootste groei: van € 31.000 in 2005, naar € 60.000 in 2006. Dit werd vooral veroorzaakt door flink hogere prijzen. In de Veenkoloniale akkerbouw gingen de resultaten daarentegen juist (verder) achteruit. De melkveehouderij profiteerde niet van de inkomensstijging. Het bedrijfsinkomen daalde van € 62.000 naar € 53.000. De daling van de melkprijs en vooral de lagere veeprijzen waren hier debet aan. De lagere melkprijs werd bovendien ruimschoots gecompenseerd door een hogere melkpremie. De EU-premies maken gemiddeld 40 procent uit van het inkomen van melkveehouders.

Meer informatie Landbouw-Economisch bericht 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.