Home

Achtergrond 704 x bekeken

Hoog BTW-tarief voor dierenartsen en dierenasiels

De omzetbelasting is een Europese regeling. Nederland heeft met betrekking tot de omzetbelasting daardoor niet veel keuzevrijheid. Dit blijkt maar weer eens uit een recent antwoord van de staatssecretaris De Jager van financiën. Hij antwoord op kamervragen over de BTW-heffing bij diensten van dierenartsen en dierenasiels.

Naast een drietal vragen over of het al dan niet ethisch verantwoord is om huisdieren te laten inslapen wanneer de eigenaar geen geld heeft voor de dierenarts stelt mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren een tweetal vragen die ten doel hebben om het BTW-tarief voor diensten van dierenartsen en dierenasiels te verlagen van 19% naar 6%. De vragen luidden als volgt:

Vraag 4Bent u bereid om de BTW-heffing over de diensten van dierenartsen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW in plaats van het hoge BTW-tarief van 19 % waardoor de drempel zou worden verlaagd om met een ziek dier de dierenarts te consulteren? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5Bent u bereid om de BTW-heffing over de leveringen en diensten van dierenasielen onder te brengen bij de diensten met 6% BTW, overwegende dat dit de drempel zou verlagen om een dier uit het asiel te adopteren? Zo neen, waarom niet?

Het (voorspelbare) antwoord van de staatssecretaris luidt:
Bij de tariefindeling van de omzetbelasting is Nederland gebonden aan Europees gemeenschapsrecht. Daarbij is het toepassen van een algemeen BTW-tarief de hoofdregel en toepassing van een verlaagd BTW-tarief uitzondering.

Op grond van de BTW-richtlijn 2006 mogen de lidstaten een verlaagd BTW-tarief toepassen op slechts een beperkt aantal categorieën leveringen van goederen en diensten. De richtlijn biedt niet de ruimte om in Nederland het verlaagde BTW-tarief van 6% toe te passen op diensten van dierenartsen. Dat geldt ook voor de onder de heffing van omzetbelasting vallende prestaties van dierenasiels. Ook op die prestaties mag niet een verlaagd tarief worden toegepast. De richtlijn geeft wel de mogelijkheid diergeneesmiddelen onder het verlaagde BTW-tarief onder te brengen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt.

Al met al is het voor de Nederlandse overheid niet mogelijk om met dit (sympathieke) voorstel van de Partij van de Dieren in te stemmen. De beantwoording van de vragen geeft nog eens duidelijk aan dat wij wat de omzetbelasting betreft met handen en voeten aan “Europa” gebonden zijn.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Antwoord van de staatssecretaris op kamervragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.