Home

Achtergrond

Hernieuwbaar gas en bio-wkk vallen ook onder nieuwe MEP

De nieuwe MEP regeling wordt verruimd tot het stimuleren van opwekking van hernieuwbare energie. Naast hernieuwbare elektriciteit wordt het ook mogelijk hernieuwbaar gas te subsidiëren. Verder zal het subsidiebedrag gekoppeld worden aan de elektriciteitsprijs.

Dit staat in de antwoordbrief van minister Van der Hoeven op kamervragen. Het kabinet werkt aan een zo snel mogelijke snelle invoering van een nieuwe en een ten opzichte van de huidige MEP sterk verbeterde regeling. Voor het stimuleren van duurzame warmte zal voorlopig naar de combinatie met elektriciteit worden gezocht. Bijvoorbeeld het produceren van elektriciteit met behulp van een bio-wkk.

In de huidige regeling was voor gekozen voor een vast subsidiebedrag per kilowattuur voor de gehele subsidieperiode, dit om langdurige zekerheid te geven aan de investeerders, dit ongeacht de werkelijke elektriciteitsopbrengsten. In de nieuwe regeling wil de minister het subsidiebedrag jaarlijks corrigeren voor schommelingen in de elektriciteitsprijs. Hierdoor wordt volgens haar directer aangesloten op de behoefte bij investeerders aan zekerheden ten aanzien van het rendement op de investering.

Meer informatie Antwoord van de minister op kamervragen
Meer informatie Overzicht MEP vermogen over de verschillende categorieën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.