Home

Achtergrond

Halvering quotumprijs beïnvloed vermogen melkveebedrijven

De daling van de melkquotumprijs heeft invloed op de vermogenspositie van het melkveebedrijf. De quotumprijs is van ruim 47 euro per kilo vet in april 2006, via 33 euro in december 2006, gedaald tot ongeveer 24 euro per kilo vet in maart 2007. Dat blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Op de bedrijfseconomische balans van het LEI zijn alle activa, en dus ook het melkquotum, gewaardeerd tegen marktwaarde. Ook het om niet verkregen gedeelte wordt gewaardeerd. Omdat bij verkoop van het melkquotum met de fiscus moet worden afgerekend, is aan de passivakant van de balans daarvoor een bedrag gereserveerd, de belastinglatentie. Dit is 30 procent van de balanswaarde van het quotum.

In 2005 betaalde men nog 47 euro per kilo vet. Het gemiddelde bedrijf met 520.000 kilogram quotum, had dit voor bijna 1 miljoen euro op de balans staan. De andere activa, waaronder grond, waren goed voor bijna 1,5 miljoen euro. Het gemiddelde eigen vermogen was 1,6 miljoen euro en de solvabiliteit 65 procent.

De lage quotumprijs beïnvloed het eigen vermogen en de totale balanswaarde volgens het LEI enorm. Bij een prijs van 24 euro per kilo vet, zoals die in maart 2007 gold, is de waarde van het melkquotum nagenoeg gehalveerd. Doordat ook de belastinglatentie de helft minder is, is de daling van het eigen vermogen minder sterk. De solvabiliteit loopt enkele procentpunten terug.

Het LEI stelt tot slot dat op basis van de gemiddelde vermogenssituatie per eind 2005 er een theoretische prijsdaling van het quotum naar nul euro leiden tot een afname van het eigen vermogen met bijna 700.000 euro. De solvabiliteit daalt daardoor tot 61 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.