Home

Achtergrond 1 reactie

Halt aan schaalvergroting

De tijd van grote stappen in schaalvergroting in de land- en tuinbouw is voorbij, meent ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer.

”Die grote sprongen zijn eindig. De rendementen stijgen ook niet meer. Je ziet het bij de grootschalige bedrijven in de voedingstuinbouw. Daarmee wil ik overigens niet beweren dat kleinere, stapsgewijze verbeteringen niet meer zullen voorkomen.”

Mede om deze reden zet de ZLTO zich in om de positie van de iets kleinere tuinbouwbedrijven te versterken en de rendementen te verbeteren. ”Het gaat hierbij vaak ook om goed geleide, moderne bedrijven, met kleinschaligere en gespecialiseerdere teelten. In ZLTO-gebied hebben we veel van dit soort bedrijven, die in kleinere, verspreid liggende clusters zitten. Ook elders komen ze voor. Dit zijn geen slechtere bedrijven dan de hele grote. Maar ze kunnen of willen vaak niet meedoen aan verdere schaalvergroting. En wij willen niet dat ze puur vanwege ruimtelijke ordening of om teelttechnische reden moeten verplaatsen of stoppen.”

Vermeer heeft nog een reden waarom hij de snelle schaalvergroting ziet als een eindigend proces. Hij vreest dat tuinbouwbedrijven te groot worden om te worden overgenomen en dat ze opgekocht worden door handelaren en verwerkers.

Eén reactie

  • no-profile-image

    robert bodde

    Ik zou graag weten of Vermeer dit alleen ziet in de voedingstuinbouw; bedrijven te groot om over te nemen (door de familie) en dan eindigend onder een multinational. Als hij consequent is, heeft hij dezelfde vrees voor de varkens- en pluimveehouderij. En hoe denkt hij hierover in zijn rol als vice-voorzitter van de RvC bij Rabobank? Want mensen als Sjors Kruiper en Wim Thus van Rabobank Nederland delen Vermeers visie niet. Robert Bodde

Of registreer je om te kunnen reageren.