Home

Achtergrond

Greenport(s) begint aan finale

Greenport(s) heeft in twee jaar veel bereikt, vindt voorzitter Sjaak van der Tak. De finale begint, want er is nog veel te winnen wat betreft verduurzaming en maatschappelijke acceptatie.

Sinds de totstandkoming amper twee jaar geleden van Greenport(s) Nederland, de netwerkorganisatie van bedrijfsleven en overheid voor een krachtig tuinbouwcluster, is er veel tot stand gebracht. Er kwam meer geld voor de tuinbouw.
Waar gaat het dan om? Afspraken over samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven, belangenorganisaties en de overheid op de terreinen kennis en innovatie, ruimte voor meer areaal en herstructurering, bereikbaarheid en agrologistiek en de Europese agenda.
Dit klinkt allemaal nog erg theoretisch, maar de slag naar de praktijk wordt al gemaakt: voor alle Greenportgebieden in Nederland zijn nu gebiedsvisies vastgesteld. Dat geeft zekerheid voor de kwekers, voor de sector en alle andere ondernemers.

De behoefte aan hoogopgeleide werknemers zal in de toekomst alleen maar toenemen. Samenwerking met scholen en kennisinstellingen, zoals Wageningen UR, TU Delft en BioScience Leiden is nodig. Het zal uiteindelijk moeten leiden tot een Greenport Business School.

De clustertheorie van Porter kan verder worden versterkt met het begrip verduurzaming. Om zowel economisch als fysiek te overleven zal de CO2-emissie aanzienlijk moeten worden teruggebracht en energietransitie verder worden vormgegeven.

De tuinbouw is straks niet langer energieafnemer, maar kan in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Sterker nog: onderzoeken en proeven hebben al aangetoond dat het mogelijk is dat kassen energie kunnen leveren aan woonwijken.

Verburg kent de tuinbouwsector inmiddels redelijk goed. Werken aan maatschappelijk herkenning en erkenning is een enorme uitdaging voor de sector. Wat dat betreft heeft de minister de Greenport(s) pal achter zich staan. We gaan aan de finale beginnen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.