Home

Achtergrond

Akkoord over cao groenvoederdrogerijen

Er is een nieuwe cao groenvoederdrogerijen afgesloten door de bonden en werkgevers. De lonen worden tussen 1 juli 2007 en 30 juni 2009 verhoogd met 6 procent en de WGA premie komt volledig ten laste van de werkgever. De werkgever had eerst voorgesteld slechts de helft van de premie te betalen.

Er vindt vier keer een loonsverhoging van 1,5 procent plaats. Te weten op 1 september 2007, 1 april 2008, 1 september 2008 en 1 april 2009. Het niet doorberekenen van de WGA premie naar de werknemers levert nog een voordeel op van tussen de 0,2 en 1 procent voor de werknemers in groenvoederdrogerijen.

De werkgevers en de bonden hebben verder afgesproken: de mogelijkheden voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid en korter werken voor ouderen te bestuderen. De inleen van personeel alleen nog via NEN 4400_1 gecertificeerde uitzendbureaus of uitzendbureaus van gelijkwaardige status te laten gebeuren. En de vakbondcontributie voor leden fiscaal vriendelijk te behandelen.

Meer informatie Bekendmaking op site FNV Bondgenoten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.