Home

Achtergrond 2013 x bekeken

Voorfinanciering met eigen middelen geen probleem voor aftrek hypotheekrente

Niet alle hypotheekrente is aftrekbaar. Alleen de renten van schulden aangegaan voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de woning komen voor aftrek in aanmerking. Als een verbouwing eerst wordt voorgefinancierd uit eigen middelen is het de vraag of de later aangegane geldlening voor de verbouwing gekwalificeerd kan worden als een eigenwoningschuld.

De Hoge Raad heeft nog eens bevestigd dat een kortstondige voorfinanciering van een verbouwing van de eigen woning met eigen middelen geen beletsel is. De later aangegane geldlening voor de verbouwing kan worden gekwalificeerd als een eigenwoningschuld. De rente is daardoor aftrekbaar. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 27 april 2007, verwezen naar een eerder arrest van 24 februari 2006.

Uit deze arresten kan de conclusie getrokken worden dat van een eigenwoningschuld in ieder geval sprake is als men aannemelijk kan maken dat al op het moment van het voldoen van de kosten van verbouwing van die woning de bedoeling bestond om de kosten met een geldlening te financieren, en dat de lening ter uitvoering van dat voornemen is aangegaan. Als de verbouwing van de bestaande eigen woning in eerste aanleg uit eigen middelen is voorgefinancierd en pas later daarvoor een (hypothecaire) lening wordt afgesloten, is de rente onder voorwaarden toch fiscaal aftrekbaar. De aangegane lening moet voldoen aan het zogeheten oogmerkvereiste.

De procedure betrof een man die in 1995 en 1996 een ingrijpende verbouwing aan zijn kort daarvoor aangekochte bestaande eigen woning liet uitvoeren. Pas in 1998 verhoogde de man zijn hypothecaire geldlening. De inspecteur merkte bij de aanslagregeling van de aangifte inkomstenbelasting 2002 de rente van de verhoogde hypothecaire lening niet aan als eigen woningrente en weigerde de renteaftrek. Hof Den Bosch stelde de inspecteur in het gelijk.

De Hoge Raad casseert de uitspraak van Hof Den Bosch. Dat hof had nog uitspraak gedaan voordat de Hoge Raad de twee arresten had gewezen op 24 februari 2006 en had daarbij andere criteria aangelegd. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander hof om te laten uitzoeken of de later aangegane lening voldeed aan het oogmerkvereiste.

Het Ministerie van Financiën heeft op13 november 2006 een verzamelbesluit uitgebracht waarin onder meer het oogmerkvereiste aan de orde komt. In het besluit sluit het Ministerie van financiën zich wat dit onderdeel betreft aan bij de visie van de Hoge Raad. Voorfinanciering met eigen middelen levert, onder voorwaarden, geen belemmering op voor de hypotheekrenteaftrek.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad
Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad
Meer informatie Besluit Ministerie van financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.