Home

Achtergrond 238 x bekeken

Verzwaring gewicht dierenwelzijn in innovatiesubsidies

Minister Verburg van Landbouw gaat onderzoeken of in het openstellingsbesluit regeling LNV-subsidies 2008 een zwaarder gewicht toegekend moet worden aan innovaties die gericht zijn op een verbetering van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij. Ze doet dat voor de Nota dierenwelzijn die komend najaar zal verschijnen.

De bewindsvrouw schrijft dit in antwoord op Kamervragen in een brief aan de Tweede Kamer. De subsidieregeling innovatie in veehouderij ondersteunt voorloperbedrijven bij innovaties die gericht zijn op het vergroten van de duurzaamheid van de intensieve veehouderijproductie. De regeling voor wordt van 15 mei tot 12 juli open gesteld.

Naast dierenwelzijn en het terugdringen van emissies naar het milieu gaat het ook om innovaties op het terrein van diergezondheid (preventie), energie, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde.

De kans op toekenning van innovatiesubsidie is groter naarmate de aanvraag een meer innovatief karakter heeft, er meer technisch of economisch perspectief is op toepassing op praktijkschaal en een grotere kans bestaat op toepassing door andere ondernemingen in de sector. Subsidieaanvragen die goed scoren op criteria als het verbeteren van dierenwelzijn en milieu worden dus vooralsnog niet positiever beoordeeld.

Meer informatie Brief Verburg over innovatiesubsidies voor de varkens- en pluimveesector

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.