Home

Achtergrond

Verrekening fosfaat mogelijk bij gedeeltelijke staking onderneming

De verrekening van hoeveelheid fosfaat die minder is dan nihil is op grond van de Meststoffenwet steeds met die van eerder jaren mogelijk, als die lage hoeveelheid een gevolg is van (gedeeltelijke) staking van de onderneming. Dat heeft het Gerechtshof van Arnhem bepaald.

Een veehouder met melkvee, fokvarkens en vleesvarkens past het systeem van de verfijnde mineraalheffingen toe. De belastbare hoeveelheden fosfaat waren in 1998 en 1999 respectievelijk 2.241 en 371 kilo. De veebezetting van het bedrijf was in die jaren meer dan 2,5 grootvee- eenheden per hectare.

Als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid schafte de boer in 2000 het houden van vleesvarkens af. Het aantal grootvee- eenheden daalde dat jaar onder de 2,5 en de hoeveelheid fosfaat daalde naar 1.090 beneden nihil. Die hoeveelheid wilde de veehouder op grond van artikel 43 van de meststoffenwet (tekst 2000) laten verrekenen met de belastbare hoeveelheid fosfaat van de eerdere jaren.

In de Regeling uitvoering heffingen en verrekening Meststoffenwet was echter bepaald dat indien de veebezetting minder of gelijk is aan 2,5 grootvee- eenheid per hectare, de belastbare hoeveelheid fosfaat van minder dan nihil niet voor verrekening in aanmerking komt.

Die regeling is volgens het Hof echter niet van toepassing in gevallen van gedeeltelijke staking van de onderneming. Zeker niet nu als gevolg van beter management ook zonder die gedeeltelijke staking in 2000 een belastbare hoeveelheid fosfor zou zijn ontstaan die minder is dan nihil.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.