Home

Achtergrond 262 x bekeken

Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 openbaar

Enkele maanden later dan gepland is het ‘Toetsingkader ammoniak en Natura 2000’ nu dan toch openbaar gemaakt. Veehouders en vergunningverleners kunnen daarmee vanaf nu bepalen of bedrijfsuitbreiding nog mogelijk is.

Het toetsingskader is een tijdelijk instrument om te beoordelen of vergunning voor bedrijfsuitbreiding kan worden afgegeven. Daarmee kan worden bepaald of de ammoniakuitstoot schadelijk of niet schadelijk is voor de nabijgelegen natuur.

Op dit moment kunnen veel bedrijven rond de Natura 2000 gebieden helemaal niet uitbreiden omdat onduidelijk is wat de gevolgen voor het natuurgebied zijn. De komende drie jaar worden daarom voor deze 162 Natura 2000 gebieden ‘beheerplannen’ gemaakt. In de tussentijd gelden voor mogelijke bedrijfsuitbreidingen van boerderijen in de buurt van deze natuurgebieden afspraken die in het ‘Toetsingskader ammoniak en Natura 2000’ staan.

De kern van het toetsingskader is dat bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden kunnen uitbreiden zolang die uitbreiding geen significant negatief effect heeft op het natuurgebied. Soms zijn technische maatregelen nodig, zoals luchtwassers, om een uitbreiding mogelijk te maken.Dat is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak die een bepaald natuurgebied kan verdragen. Daarom is een lijst van Natura-gebieden met de uiteenlopende kritische depositiewaarden onderdeel van het toestingskader.

Een tweede onderdeel van het toetsingskader is een stappenplan waarmee boeren en ambtenaren kunnen bepalen of een vergunning wel of niet verleend kan worden.

Daarvoor is als derde onderdeel een electronisch model voor ammoniakverspreiding bijgevoegd. Dit model op CD-rom wordt naar gemeenten en provincies gestuurd.

Een vierde onderdeel is een wetenschappelijke en juridische inbedding van het toetsingskader. Dat is vooral van belang bij eventuele rechtszaken die tegen verleende vergunningen worden aangespannen.

Meer informatie Twitter LinkedIn  Email Print

Of registreer je om te kunnen reageren.