Home

Achtergrond 319 x bekeken

Rekenkamer: MEP- regeling ondoordacht

De MEP- regeling die de opwekking van duurzame energie moest stimuleren was niet goed doordacht, leed aan verkwisting en was onvoldoende doelmatig. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een evaluatie van de regeling, waarvoor vorige zomer het doek viel.

De regeling werd vier jaar geleden in het leven geroepen als opvolger van de ecotaks vrijstelling. Het doel was ervoor te zorgen dat 9 procent van de binnenlandse productie duurzaam is voor 2010. Opwekkers van groene energie kregen subsidie om de onrendabele top, in verhouding tot de opwekprijs van grijze energie, te compenseren.

In augustus 2006 draaide de toenmalige minister van Economische Zaken Joop Wijn de kraan plotseling dicht. Het doel zal volgens hem worden bereikt zonder verdere subsidiëring. De Rekenkamer betwijfelt dit. Wijn kon volgens haar niet weten hoeveel elektriciteit in 2010 met de verbranding van biomassa wordt opgewekt.

Het ministerie van Economische Zaken denkt dat het voldoende is de helft van de beoogde 9 procent uit biomassa te halen. De Rekenkamer denkt dat het fors lager kan uitpakken omdat sommige soorten biomassa, zoals palmolie, hun groene imago verliezen.

Via de MEP heeft het Rijk 1,5 miljard euro uitgegeven aan groene energie. 46 procent daarvan ging naar biomassa en 33 procent naar windmolens. De subsidie voor biomassa is volgens de Rekenkamer zeer ongewis en in windenergie is volgens haar heel onverstandig geïnvesteerd. Er is aan windmolenondernemers meer betaald dan ze nodig hadden om hun startinvesteringen te laten renderen.

De kwistigheid waarmee de MEP- regeling ten uitvoer is gebracht hangt volgens de Rekenkamer samen met het feit dat het budget aanvankelijk buiten de begroting van Economische Zaken werd gehouden. Zo was er geen plafond en geen maximum aan het aantal subsidiënten.

De Rekenkamer heeft ook kritiek op de doelstelling van de MEP. Die is nogal beperkt volgens haar. De regeling had een duidelijke verbinding met C)2 uitstoot en luchtvervuiling moeten hebben. Minister Van der Hoeven werkt momenteel aan de opvolger van de MEP en zal de bevindingen van de Rekenkamer hierbij betrekken.

Lees ook Snellere invoering nieuwe MEP- regeling
Lees ook Stopzetten MEP ging niet gepaard met vormfout
Meer informatie Reactie auditrapport onderzoek MEP- regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.