Home

Achtergrond

Overleg LTO/VLB, TAAK en Belastingdienst over gevolgen 'Werken aan Winst'

Op 1 januari 2007 is het wetsvoorstel Werken aan winst in werking getreden. Het wetsvoorstel ziet onder meer op de verlaging van de VPB-tarieven en de invoering van de MKB-winstvrijstelling. Deze ‘cadeautjes’ voor het bedrijfsleven worden overigens weer door het bedrijfsleven zelf opgehoest door een beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op bedrijfsmiddelen. Al met al grijpt de wetswijziging diep in het stelstel van goedkoopmansgebruik waarmee de fiscale winst van ondernemingen wordt bepaald.

Er zijn echter nog veel onduidelijkheden omtrent de exacte uitwerking van Werken aan Winst. Dit geldt ook voor agrarische ondernemers. Een voorbeeld hiervan is de definitie van een tuinbouwkas. Valt hier ook de zogenaamde ‘schuurkas’ onder of de kas waarin nertsen worden gehouden? De vraag is van belang omdat voor tuinbouwkassen een uitzondering is gemaakt.

Tuinbouwkassen mogen nog gewoon op de oude (meer gunstige) manier worden afgeschreven. De kwalificatie als tuinbouwkas is daarom voordelig voor de ondernemer.Een andere vraag is of de afschrijvingsbeperkingen ook doorwerken naar de waarderingen in de landbouwnormen. Dient bij de bepaling van de normen voor dit jaar hiermee rekening gehouden te worden? Zo zijn er nog talloze andere vragen waarover verschillend kan worden gedacht.

Om onnodige problemen tussen fiscus en bedrijfsleven te voorkomen is het belangrijk dat tijdig in kaart wordt gebracht welke problemen er leven. Vandaar dat op woensdag 2 mei 2007 een informeel overleg plaats vindt tussen het LTO/VLB, de TAAK en de Belastingdienst om de vraagpunten te inventariseren. Na inventarisatie zal geprobeerd worden om over concrete vragen eensluidende antwoorden te geven.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.