Home

Achtergrond

Ondernemersspiegel

Ondernemersspiegel

Arbeid en koe staan centraal op nieuw bedrijf

Het geld moet uit de koe komen en het is zaak veel omzet per
vak te draaien. Dat is kort de visie van Reinier en Claudia
Nooren. Met twee robots zitten ze nu op 1 miljoen kilo melk.
Lees de pdf »

Dierenwelzijn, efficiëntie en onafhankelijk zijn

Gerard Litjens wil aan de top staan met zijn biologische kaasboerderij. Zijn strategie: zuinig werken, machines delen, scherp onderhandelen en kwaliteit en dierenwelzijn vooropstellen.
Lees het Word bestand »

Beleggingsboer bevecht rendement tot op de cent

Henk Stoelhorst bouwt zijn gemengd bedrijf langzaam af, nu hij
en zijn vrouw op leeftijd raken. Geldzorgen heeft hij niet. Toch
vecht hij voor elke cent kostenreductie, daar heeft hij lol in.
Lees de pdf »

Coach op een zwaar gefinancieerd bedrijf

Gestart in huurstallen met 2 procent eigen vermogen. Nu
zitten alle varkens op één locatie, en is het doel fiks af te
lossen en het bedrijf te krimpen, maar wel boer te blijven.
Lees de pdf »

Communicator met een zeer zakelijke inslag

Varkenshouder Henk Roefs wil nooit in de situatie komen dat de
omgeving zijn bedrijf niet pruimt. Hij investeert daarom in
relaties. Dat weerhoudt hem er niet van zeer zakelijk te opereren.
Lees de pdf »

Continuïteit op een overzichtelijk bedrijf

Vleesvarkenshouder Dion Ketelaars is vooral vakman, daarna
ondernemer. Hij wil zijn bedrijf overzichtelijk houden. Het moet
groeien, maar moet geen meermansbedrijf worden.
Lees de pdf »

Dierenwelzijn, efficiëntie en onafhankelijk zijn

Gerard Litjens wil aan de top staan met zijn biologische
kaasboerderij. Zijn strategie: zuinig werken, machines delen,
scherp onderhandelen en kwaliteit en dierenwelzijn vooropstellen.
Lees de pdf »

Drang naar uitbreiden zit in het bloed

Tiede van der Ploeg is landelijk bekend als Holstein-fokker en
keuringsman. Dat is zijn hobby. Maar als ondernemer heeft hij
duidelijke doelen: melken, geld verdienen en groeien.
Lees de pdf »

Een lange adem dankzij zuinig en degelijk boeren

Door zuinig en degelijk te boeren overleeft akkerbouwer Janny
Kolhorn samen met man op de stugge Groningse klei. En zo
behoudend onderneemt zij ook in de biobrandstoffabriek.
Lees de pdf »

Eigenwijs, maar als het moet wel flexibel

Vrijheid staat hoog in het vaandel van Arie de Bruin, evenals
rendement. Maar pragmatisch is hij ook, dus gooit hij zonder
aarzeling het roer om als de omstandigheden veranderen.
Lees de pdf »

Emotionele keuze rationeel vormgeven

De keuze voor het boerenbedrijf ligt uit oogpunt van rendement
niet voor de hand, stelt akkerbouwer Eddie de Laat. Maar is de
keuze gemaakt, dan moet hij rechtlijnig worden uitgewerkt.
Lees de pdf »

Geen beslissing zonder gedegen plan

Varkensfokker John Lorist wil niet investeren buiten de eigen
sector. Hij heeft een groeistrategie die gedragen wordt door
twee soorten adviseurs.
Lees de pdf »

Geven en nemen in een profijtelijk netwerk

Cees van Tiggelen kan goed communiceren. De slimme
zakenman bouwt zo in zijn eentje gestaag aan zijn
akkerbouwbedrijf, boerderijwinkel en loonwerktak.
Lees de pdf »

Goedkoop en efficiënt werken is de basis

Anne Koekkoek wil elk jaar een goed financieel resultaat halen.
Zo bouwt hij eigen vermogen op om later het pachtbedrijf
mogelijk te kunnen kopen. Maar ook emigratie is niet uitgesloten.
Lees de pdf »

Groei zonder gokken en met oog voor omgeving

Geen centenboer, wel kien op rendement. Meer nog typeert een
goede verhouding met de buitenwereld het ondernemerschap
van Wim Renkema, wiens bedrijf helemaal is ingericht op groei.
Lees de pdf »

Groeien vanuit eigen middelen

Cijfers heeft hij altijd paraat. Harry Schuttenbeld
onderhandelt niet voor de korte termijn. Hij richt zich op de
lange termijn met als doel: blijven ontwikkelen.
Lees de pdf »

Het hoeft niet per se landbouw te zijn

Arend-Jan van der Vlugt hecht in zijn ondernemerschap aan
goede relaties met leveranciers en afnemers. Om scherp te
kunnen inkopen moet zijn bedrijf groot genoeg te zijn.
Lees de pdf »

Huidige situatie optimaliseren

Voorlopig maakt Frans Antonides in Holwerd pas op de
plaats. In 2000 is het bedrijf in één klap gegroeid, vernieuwd
en geautomatiseerd. Nu moeten eerst de kosten omlaag.
Lees de pdf »

Iedere teeltmaatregel moet perfect zijn

Frans van Geel is eerst en vooral akkerbouwer omdat hij
er veel arbeidsvreugde aan ontleent. Een goed inkomen en
levensvatbaarheid zijn voor hem randvoorwaarden.
Lees de pdf »

Innovatieve recreatieboer kijkt altijd vooruit

Wie denkt dat verbreding duidt op minder vakmanschap of falend
ondernemerschap, moet eens kijken naar het bedrijf van Hendrik
Jan Hoogendoorn. Hij trekt jaarlijks 25.000 agrorecreanten.
Lees de pdf »

Innoveren door denken, praten en doen

Denken buiten de gebaande paden, veel netwerken, pionieren
en niet bang zijn risico’s te nemen. Dat typeert veehouder Cor
den Hartog die voortdurend bezig is zijn bedrijf te verbeteren.
Lees de pdf »

Ketendenker die continu inzet op dierenwelzijn

Zijn geloof bracht uitkomst bij de financiële crisis die Dick van der
Vegt doorstond na invoering van de varkensrechten. Hij koerst op
schaalvergroting om zijn zoon een betere start te geven dan hij had.
Lees de pdf »

Koersen op evenwicht in bedrijfsontwikkeling

Groeien moet, vindt Jaring Hiemstra. Maar groeien verstoort ook
de balans tussen quotum, grond en veestapel. Hij ziet de uitdaging
in herstellen van de balans en bewaken van het rendement.
Lees de pdf »

Liever plezier in het werk dan maximale winst

De grootste veehouder hoeft Floris Drost niet zijn, en ook niet per
se de beste. Hij zoekt altijd een balans tussen werk, inkomen en
vrije tijd. Het moet namelijk vooral ook leuk blijven.
Lees de pdf »

Massa zekerheid voor toekomstig kapitaal

Lammersen wil groeien naar 175 koeien. Om te investeren
zonder extra te financieren. En inkomen per liter melk wordt
een centenkwestie. „Maar centen op veel liters is heel leuk.”
Lees de pdf »

Meebewegen met markt en toeristische omgeving

Marc Govaert kiest er als ondernemer voor om in te spelen op
natuur- en recreatieontwikkeling. Ook verruilt hij aardappelen
deels voor renderender gewassen als uien en knolselderij.
Lees de pdf »

Mega-hobbyboer met een goed gevoel voor geld

Kor Buist is de grootste natuurboer van Nederland. Biologisch
vleesvee en een goede relatie met Natuurmonumenten leveren
een beter rendement dan hij als bouw-ondernemer gewend is.
Lees de pdf »

Met aanpassing naar maximaal profijt

Akkerbouwer Geert Roebroek wil als ondernemer zoveel
mogelijk kansen zien in een vaststaande omgeving. Hij voelt
zich meer boer dan hij 10 jaar geleden dacht dat hij was.
Lees de pdf »

Naar biolandbouw en weer terug naar gangbaar

Akkerbouwer Klaas Hoekstra stopt met biologische landbouw om
op een extensieve wijze, zonder pootgoed, gangbaar door te
boeren. Het past in zijn low budget-werkwijze.
Lees de pdf »

Ondernemen is voortdurend kiezen

Erik Huizing zaaide vorige week het gewas teff. Het moet
meer gaan opbrengen dan tarwe. Maar Huizings belangrijkste
ondernemersdoel is groei om levensvatbaar te blijven.
Lees de pdf »

‘Ondernemen is obstakels omzeilen’

Jantinus Oost heeft duidelijk een groeistrategie. De grootste
groei is voorbij. Maar quotum kopen blijft ook in de toekomst
het devies. Waarbij het middel niet tot doel wordt verheven.
Lees de pdf »

Opvolger ontbreekt: strategisch afbouwen

Joep Hermans besloot in 1994 bij gebrek aan een opvolger
zijn vleesvarkenstak af te stoten. Nu haalt hij zijn inkomen uit
akkerbouw, vermogensbeheer en bestuurswerk.
Lees de pdf »

Potentiële verbreder met een portie argwaan

De varkenspest laat nog steeds zijn sporen na in het
ondernemerschap van Martien Jenniskens. Hij wil daarom veel
flexibiliteit in zijn bedrijf en weinig afhankelijkheid.
Lees de pdf »

Schaalvergroting vergroot overlevingskansen bedrijf

Adrie de Wit loopt als gespecialiseerd pootgoedteler tegen de
grenzen van zijn bedrijf aan. Hij is op zoek naar een mogelijkheid
om samen met anderen een schaalsprong te maken.
Lees de pdf »

Simpele bedrijfsvoering is basis voor rendement

Nu de bedrijfsovername rond is, wil Cees Pieter van Burgsteden
op korte termijn uitbreiden. Vervolgens wil hij zijn bedrijf
optimaliseren. Daarna komt de tijd voor nieuwe investeringen.
Lees de pdf »

Strateeg laat zich niet vertellen hoe het moet

Arno Poels wil zijn bedrijf maximaal beheersen en arbeid efficiënt
inzetten. Wat een ander beter kan, wordt uitbesteed. Hij gaat niet
af op wat iedereen zegt. Hij duikt er zelf in en hakt knopen door.
Lees de pdf »

Stuurman op een rendementsmachine

Kosten, kosten, kosten. René Raaijmakers maakt er bijna een
sport van om ze verder te verlagen. De mega-varkenshouder
wil in de toekomst verdubbelen of anders schulden aflossen.
Lees de pdf »

Timmermansoog levert geld op

Pieter Cornelissen slaat in onderhandelingen munt uit de
uitstraling van zijn bedrijf. Zakenpartners willen daardoor
net iets verder gaan bij hem dan bij anderen.
Lees de pdf »

Voorloper bijven, geen middenmoter

Deze 29-jarige pootgoedteler zit vol ambities. Zijn blik is
gericht op de horizon. Daar gloort een efficiënt bedrijf en een
ondernemer die aan zijn eigen kwaliteiten heeft gewerkt.
Lees de pdf »

Voortdurend zoeken naar verbeteringen

Minne Holtrop is een nuchtere ondernemer die zekerheid zoekt.
Rendement staat voor het bedrijf voorop en aan de hand van
zelfopgelegde richtlijnen wordt geïnvesteerd en afgelost.
Lees de pdf »

Werken aan kostprijs en tijd maken voor gezin

Marcel Schoenmakers is de noordelijkste vleesvarkenshouder in
Nederland. Met zijn rechttoe-rechtaan-mentaliteit werkt hij
voortdurend aan kostprijsbeheersing.
Lees de pdf »

Winst uit peen en pootgoed verdampt

Het rendement van het 520 hectare grote akkerbouwbedrijf van
Koos Koop staat onder druk. Hij wil efficiënter gaan werken met
hulp van robotisering en investeren in neventakken.
Lees de pdf »

‘Zelfs zonder meerprijs blijf ik biologisch boeren’

Joost Boons ziet zijn biologische werkwijze als concept voor de
toekomst. Met vader Piet staat zelfvoorziening voorop. Straks
zonder pa wordt meer uitbesteed; het blijft een eenmansbedrijf.
Lees de pdf »

Zuinig en degelijk op weg naar eindstreep

Henny Nieland heeft de spanten voor de laatste uitbreiding
klaar liggen. Maar zijn belangrijkste vraag is: hoelang boer ik
nog? De ondernemer bouwt aan een oudedagsvoorziening.
Lees de pdf »

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.