Home

Achtergrond 243 x bekeken

Naheffingsaanslagen zijn terecht

Strijdigheid van Meststoffenwet met Europese Nitraatrichtlijn maakt naheffingsaanslagen niet ongeldig. Dat heeft het Gerechtshof van Den Bosch bepaald.

Een varkensboer had ondanks een door hem in 1999 ontvangen aanmaning geen verfijnde aangifte voor minerale heffingen over het jaar 1998 gedaan. Hij kreeg hierom hoge naheffingsaanslagen. De boer deed vervolgens in bezwaar de aangifte alsnog waarop de aanslagen fors werden verlaagd.

In beroep stelde de varkensboer dat de Meststoffenwet volgens het Hof van justitie van de Europese Gemeenschap in strijd was met de Europese Nitraatrichtlijn. Het Hof oordeelde echter dat dit de aanspraken niet nietig maakt. Bovendien is de Meststoffenwet die gold in 1998 inmiddels vervangen door andere wetgeving.

Verder stelde de agrariër dat vijf afleverbewijzen niet door hem zijn ondertekend en daarom niet in de naheffingen betrokken hadden mogen worden. Het Hof oordeelde echter dat de afleveringen wel degelijk hebben plaatsgevonden. Misschien niet door de boer getekend, maar het gebeurt vaker dat iemand anders die op het bedrijf is voor ontvangst tekent.

Het beroep is derhalve gegrond verklaard. De naheffing van bestemmingsheffing, fosfaatheffing en stikstofheffing is volgens het Hof alleszins redelijk.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.