Home

Achtergrond

Kabinet overweegt meldplicht dierenmishandeling

Het kabinet overweegt een meldplicht voor dierenartsen bij constatering of een vermoeden van dierenmishandeling. Voor een minimumstrafmaat voor dierenmishandeling voelt het kabinet echter niks. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw komt in het najaar met de Nota dierenwelzijn waarin ze aandacht aan het element dierenmishandeling zal besteden. Aanleiding voor de brief is een wijziging van de Wet op de uitoefening van de dierengeneeskunde 1990.

In de brief staat ook een overzicht van klachten over het functioneren van dierenartsen. Tussen 2001 en 2005 zijn 573 klachten ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege. 153 daarvan zijn ingetrokken en 268 niet ontvankelijk verklaard. Van de overige 152 zijn er nog 2 in behandeling en de rest is gegrond verklaard. In deze zaken zijn 192 sancties opgelegd.

Het veterinair Beroepscollege behandelt zaken die in behandeling zijn geweest bij het Veterinair Tuchtcollege en waartegen door één van de partijen beroep is aangetekend. Hier zijn 420 zaken behandeld. Tussen 2002 en 2006 is tegen 85 van de 420 zaken beroep aangetekend en 84 daarvan zijn behandeld, één ingetrokken. 38 zaken zijn gegrond verklaard en in de overige 36 zaken zijn 42 sacties opgelegd.

De uitspraken van het Beroepscollege vervangen de uitspraken van het Tuchtcollege. Het bij elkaar optellen van sancties kan dus niet.

Meer informatie nota naar aanleiding van verslag inzake wetsvoorstel wijziging Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.