Home

Achtergrond 377 x bekeken

Herinvesteringsreserve voor boekwinst na emigratie toegestaan

Voor boekwinst gemaakt met verkoop van bedrijfsmiddelen samenhangend met de verplaatsing van een boerenbedrijf naar Duitsland kan een herinvesteringsreserve worden gevormd. Dat heeft de Rechtbank van Leeuwarden bepaald.

Een melkveehouder en zijn vrouw dreven in maatschapsverband een melkveehouderij. Ze besloten hun bedrijf naar Duitsland te verplaatsen. Om die reden verkochten ze hun melkquotum en stoten ze het merendeel van hun land af. Ze kochten een Duits melkquotum en gingen er grond pachten. Vervolgens brachten ze hun inventaris en melkvee naar Duitsland over.

Het echtpaar wilde vervolgens een herinvesteringsreserve vormen. Dit omdat volgens de melkveehouders hier sprake is van verplaatsing- en voortzetting van de onderneming, al is het in een ander land. De inspecteur van de belastingdienst was het hier echter niet mee eens en hield er dus geen rekening mee in zijn aanslag.

De Rechtbank ziet de nieuwe boerderij ook als voortzetting van de Nederlandse onderneming. Dit omdat in de aard van de onderneming niks is veranderd, de opbrengst van het Nederlandse melkquotum in een groter Duits quotum is geïnvesteerd en de inventaris naar Duitsland is overgebracht. Een herinvesteringsreserve voor de boekwinst op de bedrijfsmiddelen is daarom toegestaan. Het beroep is gegrond en de belastingaanslag wordt verminderd tot nihil.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.