Home

Achtergrond

Geld maakt niet alles goed

Liever goede hectares terug dan alleen een afkoopsom voor polderboeren die in de knel zitten.

Je zult met je bedrijf ergens op de 35.000 hectare boeren die door de overheid worden aangewezen als opvanggebied bij zware regenval. Dan zit je als polderboer muurvast. Een enkeling zal hopen multimiljonair te worden door lucratieve uitkoop. Maar grond met het stempel waterreservoir is veel minder waard dan die voor woningbouw; dat is de tucht van de markt.

Bovendien kopen waterschappen bij nader inzien liever niet grootschalig grond aan. In plaats daarvan trekken ze bredere sloten en geven pas een schadevergoeding als er daadwerkelijk sprake van overstroming is. De polderboer mag nog wel boeren, maar waardedaling is zijn deel en in sommige gevallen moet hij wijken voor water in combinatie met natuur of recreatie.

Boeren die zich in hun eentje tegen deze ontwikkeling moeten verzetten, staan zwak. Eens moet een bod worden geaccepteerd en dat is niet onredelijk. Natte voeten zijn een reëel risico, dat nog groter wordt door de klimaatverandering, waaraan bijna niemand meer twijfelt. Daar komt bij dat regenwater steeds slechter weg kan door asfaltering. Tegenover het individuele belang van het boerengezin staat het veel grotere belang van veiligheid, transport en wonen.

Financiële compensatie lijkt een oplossing voor alle problemen. Geef de boer een redelijke vergoeding en je hoort er niemand meer over. Maar het nadeel is dat afkoopsommen in de plaats komen van de gezonde ontwikkeling van een bedrijf en van de landbouw in het algemeen. Nog los van de vraag of Brussel deze vergoedingen zal pikken, want ze hebben veel weg van verkapte subsidies.

Veel beter is de weg van landbouwcompensatie: moet een boerderij ergens weg, dan moet dat elders op een of andere manier worden goedgemaakt. LTO slaat die weg nu in. Al is dat rijkelijk laat, het grote voordeel is dat het de overheid dwingt om de landbouw als factor van belang te zien. Dat is uiteindelijk in het belang van alle boeren.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.