Home

Achtergrond

Geen rekening houden met agrarische bestemming

Bij de waardering van vastgoed dat na staking van een agrarische onderneming over gaat naar het privé- vermogen, mag geen rekening worden gehouden met de agrarische bestemming die de grond na de staking krijgt. Dat heeft het Gerechtshof van Den Haag bepaald.

Een landbouwer staakte in 2001 zijn onderneming. Het vastgoed ging hierdoor over van zijn ondernemingsvermogen naar zijn privé- vermogen. Het bestaat uit de door de boer bewoonde woning met erf, een landbouwschuur, twee bioloodsen en landbouwgrond.

Een makelaar en een deskundige van de belastingdienst taxeerden het vastgoed op 702.500 euro. Dat is de waarde in het economisch verkeer, de agrarische waarde is veel lager. Na de staking is het overgrote deel van de grond beschikbaar gesteld aan een familielid voor agrarische doeleinden.

Het Gerechtshof is in het hoger beroep van oordeel dat er geen rekening gehouden kan worden met de agrarische bestemming. Dit omdat de waarde in het economisch verkeer, de waarde is waarvoor de grond overgaat naar het privé- vermogen.

Er is volgens het Hof ook geen reden om met name aan de bioloodsen en hun ondergrond ter zake van de zelfbewoning van de woning een lagere waarde toe te kennen dan die in het economisch verkeer. Hier pleitte de agrariër wel voor.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.