Home

Achtergrond 241 x bekeken

Fiscale regelingen Nederland verslechteren concurrentiepositie niet

De indruk bestaat dat de fiscale regelingen voor Nederlandse boeren en tuinders geen afbreuk doen aan de concurrentiepositie. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). In opdracht van het ministerie van Landbouw zijn de belastingsystemen voor de landbouw in tien Europese landen vergeleken.

Een nadeel voor Nederlandse agrariërs is dat ze verplicht zijn hun belastingaangifte te baseren op een volledige boekhouding. Collega’s in andere Europese landen kunnen er vaak voor kiezen de aangifte te baseren op een geschat inkomen dat lager ligt dan hun werkelijke inkomen. De EU- subsidies worden bijvoorbeeld bij een inkomensschatting niet meegeteld.

Nederlandse boeren en tuinders kunnen volgens het LEI wel profiteren van een aantal gunstige fiscale regelingen, meer dan in de meeste andere landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruime verliescombinatie, de landbouwvrijstelling en de herinvesteringsreserve. Ook op het gebeid van investeringsfaciliteiten springt Nederland er positief uit. De fiscale regelingen rond een bedrijfsovername zijn in de meeste Europese landen vergelijkbaar.

Hoe de balans precies uitvalt is volgens het LEI moeilijk vast te stellen. Dat wisselt per bedrijf, afhankelijk van de omvang, het rendement, en de hoeveelheid kapitaal. De indruk bestaat wel dat de fiscale regelingen voor de Nederlandse boer en tuinder geen afbreuk doen aan de concurrentiepositie.

De verscheidenheid aan bedrijven en de van land tot land verschillende pakketten van gunstige en minder gunstige regelingen maken het tot slot onmogelijk een rangorde van landen aan te geven naar aantrekkelijkheid van het fiscale klimaat voor de agrariërs.

Meer informatie Het rapport van het LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.