Home

Achtergrond

Extra steunbedrag voor suikertelers die afstand doen van quotum

De Europese Comissie heeft enkele wijzigingen in de herstructureringsregeling voorgesteld. De belangrijkste is een extra premie van 237,5 euro per ton suikerquotum. Dat geldt ook voor telers die al eerder hun quotum hebben opgegeven voor verkoop. Het voorstel wordt in oktober in de landbouwraad behandeld.

Brussel wil tot 2010 in totaal 5 miljoen ton suiker uit de markt halen omdat anders een generieke korting dreigt. Er is tot nu toe nog maar 2,2 miljoen ton ingeleverd. De Commissie stelt ook voor de verplichte verlaging te laten variëren naargelang van de hoeveelheid quotum waarvan in elke lidstaat afstand is gedaan in het kader van de herstructureringsregeling.

De regeling biedt de suikerfabrikanten die bij de nieuwe, lagere prijs niet zullen kunnen concurreren de mogelijkheid steun aan te vragen de sector te verlaten. Omdat in de eerste twee jaar van de regeling veel kleinere hoeveelheden quotum werden ingeleverd dan verwacht moeten er wijzigingen in de herstructureringsregeling worden aangebracht om de regeling aantrekkelijker te maken.

De suikerbietentelers mogen volgens het voorstel rechtstreeks steun aanvragen voor quotum waarvan ze afstand willen doen. De hoeveelheid opgegeven quotum mag echter niet meer zijn dan 10 procent van het quotum van de suikerfabriek.

Voor de periode tot en met het verkoopseizoen 2009/2010 wordt de regeling voor onttrekking aan de markt herzien. Het nemen van een intrekkingsbesluit is al voor de inzaai mogelijk. In oktober kan dan een verdere onttrekking aan de markt plaats vinden. In die lidstaten waar reeds afstand van quotum is gedaan zal minder suiker van de markt hoeven worden onttrokken.

Tot slot stelt de Europese Commissie voor bij de onttrekking van suiker aan de markt niet langer ook de traditionele importen voor de voorziening van raffinaderijen worden verlaagd.

Meer informatie Bekendmaking op site Europese Commissie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.