Home

Achtergrond

Drie subsidieregelingen open gesteld

Drie onderdelen van de Regeling LNV- subsidies worden op 14 en 15 mei open gesteld. Het gaat om subsidie voor energiebesparing in de glastuinbouw, intensieve veehouderij en innovatieprojecten voor een totaalbedrag van ruim 30 miljoen euro.

De eerste subsidie is die voor investeringen op het terrein van energiebesparing (14 tot en met 25 mei). Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar. Het doel is energiebesparing in de glastuinbouw te stimuleren. Aanvragers krijgen maximaal 25 procent subsidie op hun subsidiabele investeringskosten.

Voor de demonstratieregeling intensieve veehouderij (15 mei tot en met 12 juli) is 1,1 miljoen euro beschikbaar. Projecten die aanpassingen of vernieuwingen demonstreren die de innovatieve kracht van de intensieve veehouderij versterken kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

Samenwerking bij Innovatieprojecten (15 mei tot 12 juli) is de laatste subsidie die wordt open gesteld. Hiervoor is in totaal 9,7 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om projecten waarbij het creëren van nieuwe of gewijzigde producten, technieken, systemen, processen, diensten of organisatievormen centraal staan.

Het budget is verdeeld over vijf modules. 2 miljoen euro voor de melkveehouderij, 3,3 miljoen euro voor de varkenshouderij, konijnenhouderij of pluimveehouderij inclusief eenden- en kalkoenhouderij, 2,8 miljoen euro voor de glastuinbouw of paddestoelen, 1,1 miljoen euro voor de akkerbouw, ondergrondstuinbouw en bijenhouderij en 550.000 euro voor de biologische landbouw.

Meer informatie Website LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.