Home

Achtergrond

Doorgaan met zichtstallen

De volksgezondheid is meer gebaat bij moderne stal dan scharrelweide van Partij voor de Dieren

Het is voor de varkenshouderij haast onmogelijk te vechten tegen de publicitaire overmacht van Partij voor de Dieren en clubs als Wakker Dier. De varkenshouders zijn in de minderheid. Tegenover 10.000 boeren staan 16 miljoen burgers, die niet allemaal goed op de hoogte zijn en zich dus makkelijk laten meeslepen door de emotionele hype rond het dier. Maar ook voor de rechter of de Reclame Code Commissie wordt de boer in het ongelijk gesteld. Wie Wakker Dier terroristen noemt zoals dierenarts Plantema, moet van de rechter inbinden en na gedoe ook nog een boete van E200.000 betalen. De Reclame Code Commissie veroordeelde vorige week de campagne van Varkens in Zicht die via zichtstallen laat zien hoe de sector vooruit gaat. Dertig procent voldoet al aan de Europese eisen die pas in 2013 gelden, wat voor minister Verburg onlangs reden is geweest om de sector met deze vooruitgang te complimenteren. Dat telt voor de Reclame Code Commissie niet zwaar genoeg. Ze luistert naar de argumenten van Partij voor de Dieren, die vindt dat de ‘bio-industrie’ een vals beeld schetst van de werkelijkheid.

Het is om moedeloos van te worden. Toch moeten varkenshouders doorgaan met de publiekscampagnes, waar ook de stalbezoeken van het afgelopen Pinksterweekend bijhoren. Daarmee geven ze gehoor aan jarenlange kritiek dat ze achter gesloten deuren, geblindeerde muren en stalen hekwerk hun dieronvriendelijke werkje zouden doen. Openheid is voor iemand die zaken wil doen in de westerse samenleving onmisbaar. Langs die weg is ook extra kennis over te dragen aan burgers. Zoals het wetenschappelijke feit dat vrijwel alle nieuwe humane virussen afkomstig zijn van dieren. Tijdens de Aziatische vogelpest is dat weer gebleken, met zelfs de dood tot gevolg. De volksgezondheid is beter af met moderne, goed gesloten stalsystemen dan met vooroorlogse scharrelweides waar de dierenpartij naar terug wil. Met zulke argumenten moeten 16 miljoen Nederlanders te overtuigen zijn.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.