Home

Achtergrond

10.000 boeren hebben geen bedrijfstoeslag aangevraagd

Het is onduidelijk waarom ongeveer 10.000 boeren geen bedrijfstoeslag hebben aangevraagd voor 2006. Het zou zo kunnen zijn dat de agrariërs het te ontvangen bedrag in geen verhouding tot de administratieve lasten zagen, dat men geen grond had om rechten te verzilveren of dat ze het domweg vergeten zijn. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Na beoordeling van de aanvragen blijkt dat circa 72.000 relaties beschikken over toeslagrechten en 62.000 daarvan daadwerkelijk een aanvraag bedrijfstoeslag 2006 hebben ingediend. Met de 10.000 boeren die geen aanvraag hebben ingediend is een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid.

Van deze groep heeft ongeveer de helft wel de opgave voor Gemeenschappelijke Data inwinning (GDI) ingediend. Daarop hebben ze echter niet aangegeven, dat ze hun toeslagrechten willen verzilveren voor 2006. Bekend is dat een deel van de groep zijn bedrijf heeft beëindigd en geen opvolger heeft, dan wel de eigenaar van toeslagrechten is overleden en de erven niet bekend zijn.

Een groep van 800 boeren heeft geen GDI pakket ontvangen, terwijl ze toch als actief landbouwer geregistreerd staan. De oorzaak hiervan wordt nog achterhaald. Mocht hier het ministerie in de fout zijn gegaan dan volgt een passende voorziening. Over drie weken verschijnt een kwartaalrapport van Dienst Regelingen over de stand van uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling.

Meer informatie Brief van minister Verburg over de toekenning van toeslagrechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.