Home

Achtergrond 156 x bekeken

Snellere invoering nieuwe MEP- regeling

Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken toegezegd de procedures voor de invoering van de nieuwe MEP te versnellen. Ook zal ze kijken of er een regeling mogelijk is met terugwerkende kracht tot 18 september, het moment waarop de regeling is afgeschaft.

De Tweede Kamer is unaniem van mening dat een nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, als vervanger van de MEP, er niet pas na april 2008 moet komen. De minister zegde toe de nieuwe regeling zo vroeg mogelijk in 2008 open te zullen stellen.

Voor het zomerreces moet er een lijst met criteria zijn waaraan de nieuwe regeling moet voldoen. De ministerraad kan er dan een besluit over nemen, waarna het voorstel naar de Raad van State en de Europese Commissie kan. De Commissie moet de regeling goedkeuren voordat invoering mogelijk is. De Kamer wil de regeling desnoods al behandelen als de Commissie er al mee bezig is.

Van der Hoeven heeft al wel medegedeeld dat een verplicht aandeel duurzame energie nu niet opportuun is. Dit gezien de opbouw van de markt, met weinig vragers en aanbieders. Installaties die onder de nieuwe MEP vallen kunnen daarnaast met terugwerkende kracht subsidie krijgen.

Meer informatie bekendmaking op site ministerie van Economische Zaken

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.