Home

Achtergrond 327 x bekeken

Prijspeil huurwoningen leidraad voor pachtprijs agrarische woningen

Het huidige stelsel voor zelfstandige woningen, dat is vastgesteld op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, waarbij rekening wordt gehouden met agrarisch gebruik, is de leidraad voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vaststellen van de hoogst toelaatbare pachtprijs zal tweejaarlijks bij ministeriële regeling gebeuren. Dat is tegelijk met de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los zand en tuinland.

De Verouderingsaftrek wordt uit het puntenstelsel voor agrarische woningen geschrapt en vervangen door een verhoging van de maximale aftrekmogelijkheden. Veroudering van een agrarische woning gebeurd namelijk meestal in de vorm van bijvoorbeeld een ondoelmatige inrichting, het ontbreken van een beschoten kap, de staat van onderhoud en vochtproblemen.

Om die reden heeft Verburg besloten dat een verhoging van de maximale aftrekmogelijkheden redelijk en billijk is. Dit maximaal aantal punten zal overeenkomen met de eerdere maximale aftrek voor veroudering van de agrarische woning.

Onderzoek van het LEI heeft tot de conclusie geleid dat de toepassing van de nieuwe methodiek op basis van het opbrengend vermogen van grond een betrouwbaar beeld oplevert voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor tuinland.

Evenals bij 'los zand'zal bij de bepaling van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor tuinland onderscheid worden gemaakt tussen twee pachtprijsgebieden. Het gaat hier om Westelijk Holland en Zuidwest Brabant enerzijds en het Zuidelijk veehouderijgebeid gecombineerd met de rest van Nederland anderzijds.

Het maximale veranderpercentage wordt in alle gevallen vastgesteld op 25 procent. Bovendien mag de prijs niet uitkomen boven de hoogst toelaatbare pachtprijs en 2 procent van de vrije verkeerswaarde van het perceel.

Meer informatie Brief minister Verburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.