Home

Achtergrond 418 x bekeken

PRRS onderschat probleem

De helft van Nederlandse bedijven ondervindt problemen in kraamstal

wat een nieuws

Samenvatting

PMWS of de wegkwijnziekte lijkt ouder dan gedacht. Een belangrijk element, het cirovirus dat steeds opduikt in onderzoek naar de oorzaken van wegkwijnziekte, blijkt al te bestaan aan het eind van de jaren zestig en moet zich intussen wijd verspreid hebben.

De moderne, productieve varkenshouderij maakt momenteel verschillende evoluties door. Dit niet alleen voor keuze van huisvestingssystemen, management en milieuproblematiek, maar ook het bestrijden van dierenziektes speelt een bepaalde rol in de productie.
Een correcte ziektebestrijding van de varkensstapel zal onontbeerlijk leiden tot hogere productieresultaten.

Onderzoekers weten vragen over PMWS maar langzaam te beantwoorden. Over één ding zijn ze het inmiddels eens: Porcine Circo Virus type 2 speelt een belangrijke rol bij de ziektes PMWS, PDNS en PRRS.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken wordt duidelijk dat er een duidelijke samenhang is tussen PMWS en PDNS. Op bedrijven met PMWS problemen zijn vaak ook PDNS dieren te vinden, het omgekeerde is ook het geval. Daarbij lijkt het circovirus een gemeenschappelijke factor te zijn.

De ziekte PRRS doet zich ook opvallend vaak voor op bedrijven met PMWS en PDNS-problemen. De relatie tussen abortus blauw en wegkwijnziekte is het sterkste verband dat uit de onderzoeken naar voor komt. Dit lijkt de theorie te doen kloppen dat het circovirus een soort co-factor nodig heeft om varkens ziek te maken.

Door de massale uitval van biggen, toegeschreven aan het virus, gaat het hier om grote economische verliezen die de varkenshouderij treft.
Toch gaat men moeten proberen om deze ziekte in de hand te krijgen om deze economische verliezen in de hand te houden.
Om het virus in de hand te krijgen moet men eerst en vooral preventief gaan werken. Onder preventief werken bedoelt men een goed management, hygiëne, stressvermindering, immuniteit enzovoort.

Een ander factor die men in de hand moet houden zijn secundaire ziektes. Het is gekend dat het circovirus niet alleen handelt. Daarom is het vaccineren van andere ziektes en virussen zeker en vast nodig.

De bedoeling in dit eindwerk is om het verband tussen PMWS, PDNS en PRRS aan te tonen en er eventuele oplossingen voor te zoeken zoals het preventief bestrijden van het virus en op langere termijn het zoeken van een vaccin tegen het virus.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.