Home

Achtergrond

Melkquoteringsregeling 2007/2008

Het Productschap Zuivel heeft een document op haar website geplaatst waarin aangegeven staat welke veranderingen voor de heffingperiode 2007/2008 in de uitvoering van de melkquoteringsregeling zijn doorgevoerd.

Er staat onder meer in dat de lidstaten gedurende drie jaar, te beginnen in 2006/2007, extra quotum krijgen toebedeeld. Dat extra quotum wordt in Nederland evenredig over het geregistreerde quotum van alle melkveehouders verdeeld. Dat betekent een verhoging van 0,5 procent voor elke quotumhouder.

De melkpremie wordt dit jaar de bedrijfstoeslag opgenomen. Vanaf 1 april 2006 bestaat de mogelijk quotum zonder grond over te dragen. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Die worden in het document ook genoemd. Ook worden de risico’s van overdracht van quotum met grond behandeld.

De EG regeling schrijft verder voor dat tijdelijke overdrachten van grond slechts zijn toegestaan voor een deel van de individuele referentiehoeveelheid die de producent niet voornemens is te gebruiken. Een quotumhouder die meer dan 30 procent van zijn quotum verhuurt voldoet volgens het Productschap Zuivel niet meer aan de 70 procent eis.

Indien een quotumjaar geen melk aan de fabriek is geleverd en er ook geen rechtstreekse verkoop heeft plaatsgevonden, wordt het quotum met ingang van het volgende quotumjaar aan de nationale reserve toegevoegd. Als de eigenaar binnen twee quotumjaren na het vervallen zijn bedrijf hervat dan kan hij het quotum terugkrijgen.

Hetzelfde geldt voor een veehouder die minder dan 70 procent van zijn quotum benut. Bij verkoop wordt die eis aangepast naar 70 procent van het nieuwe quotum, bij aankoop van nieuw quotum blijft de eis van het begin van het quotumjaar staan, volgens het Productschap Zuivel.

Meer informatie Website Productschap Zuivel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.