Home

Achtergrond

Geen dienst aan boer zelf, tarief 19 procent

De meeste leveringen van agrarische producten vallen onder het lage btw-tarief van 6%. Dit lage tarief geldt ook voor aantal diensten die door derden voor agrariërs verricht worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de technische administratie van een varkensbedrijf door een accountantskantoor. Het lage tarief geldt ook voor de “diensten van agrarische loonbedrijven”. Een vereiste is dan wel dat de dienst aan de landbouwer zélf wordt geleverd.

In een zaak die is behandeld door het Gerechtshof van Arnhem exploiteerde de belanghebbende een uitzendbureau. Hij leende personeel uit aan dienstverlenende (loon)bedrijven in de pluimveesector. De activiteiten van deze bedrijven bestonden uit het enten, laden en lossen van kippen voor pluimveebedrijven.

Het van belanghebbende ingeleende personeel werd door deze bedrijven daarvoor ingezet. Belanghebbende heeft aan de inleners het lage omzetbelastingtarief (6 procent) in rekening gebracht. Volgens de inspecteur is echter het algemene tarief van 19 procent van toepassing. Het verschil heeft hij nageheven.

In eerste instantie heeft de rechtbank te Arnhem belanghebbende in het gelijk gesteld. Het te hanteren tarief diende volgens de rechtbank 6 procent te zijn. Hiertegen komt de inspecteur vervolgens met succes in hoger beroep.

Volgens het hof vallen de diensten van belanghebbende namelijk niet onder Tabel I, onderdeel b, post 13. De dienstverlenende bedrijven waaraan belanghebbende personeel heeft uitgeleend zijn namelijk zelf niet zélf, zoals is vereist, aan te merken als landbouwers/pluimveehouders. Het personeel is uitgeleend aan loonwerkers die vervolgens het personeel weer inzetten bij landbouwers.

In het voorschrift inzake de Post b 13 wordt de regeling uitgelegd. De tekst luidt als volgt: “Met de diensten door agrarische loonbedrijven wordt gedoeld op diensten die eigen zijn aan en kenmerkend zijn voor het agrarisch loonbedrijf, en die hun oorsprong vinden in de bedrijfsuitoefening van de landbouwer, enz. Wil de post gelden, dan moet in elk geval aan dit vereiste zijn voldaan. Aan de toepassing van de post staat op zich zelf niet in de weg dat de presterende ondernemer niet de exploitant van een agrarisch loonbedrijf is.”

Aangezien de diensten verricht werden aan een agrarisch loonbedrijf en niet aan een landbouwer is het 19 procenttarief van toepassing.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem
Lees ook Uitlenen personeel is geen exploitatie agrarisch bedrijf

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.