Home

Achtergrond 188 x bekeken

Einde aan onzekerheid vergunningplicht rond Natura 2000 gebieden

Tot het moment dat beheerplannen voor Natura 2000- gebieden zijn opgesteld is het bestaand gebruik niet vergunningplichtig. Met deze wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Verburg van Landbouw, ingestemd. Zo moet een einde komen aan de onzekerheid van vergunningplicht in en om Natura 2000- gebieden.

Tot het vaststellen van het beheerplan kan het bestaand gebruik doorgang vinden. Uitzondering hierbij is bestaand gebruik dat onomkeerbare schade aan de natuurwaarden zou veroorzaken. De minister van Landbouw krijgt hierbij een speciale bevoegdheid waardoor het gebruik kan worden aangepast of beëindigd als het schadelijk is voor de natuur. De bewijslast ligt hier bij de minister, in tegenstelling tot de vergunningplicht.

De huidige wet kent een vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000- gebieden de beschermde natuur kunnen verstoren. Er vindt al een toetsing plaats voordat het bedrijf of activiteit zich vestigt in of om een Natura 2000- gebied. Dit geldt ook voor activiteiten die reeds om een Natura gebied plaatsvinden zoals landbouw, recreatie, bedrijventerrein en infrastructuur.

Meer informatie Brief minister Verburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.