Home

Achtergrond

Bio-energie belicht

De belangstelling voor biogas is enorm. Informatiebijeenkomsten die her en der gehouden worden, trekken steeds volle zalen. Enige scepsis over de beloofde gouden bergen is op zijn plaats, maar het is duidelijk dat er grote mogelijkheden zijn.

Vergister rustig laten pruttelen voorbij

Zonder subsidie zijn traditionele vergistingsinstallaties niet rendabel. Vergistingsinstallaties hebben alleen toekomst door een hoger rendement en slimme koppelingen.
Lees de pdf »

Plantaardige energie is duurzaam

Energiegewassen zijn een veelbelovend alternatief , vinden de gebroeders Jakobs in Geijsteren (L.). Chris Jakobs vertelt over de demovelden op een van hun percelen.
Lees de pdf »

Opbrengst koolzaad kan veel hoger

De Tweede Kamer wil, tegen de wil van het kabinet in, puur plantaardige olie stimuleren. Hein Aberson, ondernemer en voorvechter ervan, ziet grote mogelijkheden.
Lees de pdf »

De sneeuwbal gaat nu rollen

Volgens voorzitter Jan Ovinge van de Flevolandse milieucoöperatie gaat biogaswinning doorbreken.
Lees de pdf »

Wind belangrijke energiebron

Windenergie is goed voor een kwart van de duurzame energie in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Lees de pdf »

Voorbereiding op biogas

Boeren lopen warm voor biogas. Een moeilijk punt is vergunningverlening. Zes aandachtspunten.
Lees de pdf »

Volop beweging in vergistersmarkt

Oude leveranciers die stoppen of fuseren en nieuwe bedrijven die een samenwerkingsverband zijn aangegaan, maken de markt van vergisters bijna ondoorzichtig. Veehouderij biedt overzicht.
Lees de pdf »

Vergister tweede poot onder bedrijf

Vergisten van eigen rundveemest en coproducten is voor Jan en Douwe Zijlstra verbreding van het bedrijf. Ze hopen de vergister in 7 jaar terug te verdienen.
Lees de pdf »

Vergisten verre van eenvoudig

Mestvergisting is een hype. Toch zijn er legio obstakels die het minder aantrekkelijk maken dan het op voorhand lijkt. Rendabel vergisten vergt veel stuurmanskunst.
Lees de pdf »

Twijfels over biodieselvoordeel

Terwijl biodiesel hier voortgang boekt, laait elders de aloude discussie op over de effectiviteit ervan
Lees de pdf »

Trekker hapert op koolzaadolie

Trekkers lopen nog niet helemaal gesmeerd op koolzaadolie, zo blijkt uit een groot Duits praktijkonderzoek. Vooral het brandstofinspuitsysteem wordt storingsgevoelig.
Lees de pdf »

Schaalgrootte bepaalt rendement vergister

Over het algemeen kan op een gesloten varkensbedrijf een mestvergister het snelst uit. Schaalgrootte blijkt in alle sectoren op alle bedrijven van belang.
Lees de pdf »

Rijden op koolzaad geen utopie

Rijden op koolzaad verbetert het milieu en kan geld voor de teler opleveren. Nederland moet daarom meer werk maken van milieuvriendelijke biodiesel.
Lees de pdf »

Profiteren van groei non-food

Profiteren van groei non-food
Wereldwijd is er grote belangstelling voor groene grondstoffen. De landbouw, ook de Nederlandse, gaat hier hoe dan ook de vruchten van plukken. Ruim baan voor de bio-based economy.
Lees de pdf »

Nuchtere aanpak mestvergisting

Verwacht van Kees Gorter geen jubelverhalen over vergisting. Voorlopig wordt alleen de arbeid die erin wordt gestoken betaald. De winst volgt na optimalisatie en grotere capaciteit.
Lees de pdf »

Nog laag saldo energiegewas

Akkerbouwers kunnen een bijdrage leveren aan de energie-voorziening. De meeste gewassen zijn economisch nog niet interessant. Op de middellange termijn kan dit veranderen.
Lees de pdf »

MEP voor vergisters tot 2 MW

Boeren die bezig zijn met biogas kunnen toch nog subsidie krijgen dankzij een overgangsregeling. Over de hoogte van de rijksbijdrage beslist de Kamer.
Lees de pdf »

Meer koolzaadolie in de tank

Als motorbrandstof verdient pure plantaardige olie betere kansen. De fiscale vrijstelling moet ruimer.
Lees de pdf »

Meer halen uit de mest

De mestvergister bij Zijlstra kost E550.000. Hij denkt dat in 6 à 7 jaar terug te verdienen.
Lees de pdf »

Koolzaad straks vooral naar biodiesel

Het ziet er niet goed uit voor de sector puur plantaardige olie. Bestaande projecten houden hun accijnsvrijstelling, nieuwe krijgen die niet. Koolzaadolie gaat in de diesel.
Lees de pdf »

Koolzaad gaat ’t maken in EU

Europese boeren telen massaal energiegewassen voor biobrandstof. Nederlandse boeren kunnen dat niet, maar hebben wel baat bij deze impuls voor de hele sector.
Lees de pdf »

Investeren in windenergie

Noord-Hollandse veehouder neemt deel in pas geopend windpark van zes molens.
Lees de pdf »

Installatie lijkt op een koeienpens

Alleen door een vergistingsinstallatie goed te ‘voeren’ is een maximale methaanproductie, en dus een hoog rendement, te behalen. Alles draait om het tevredenstellen van de bacteriën.
Lees de pdf »

In ruim 2 jaar terugverdiend

Gert Altena wil de stookkosten verlagen. Daarom liet hij een met biomassa gestookte ketel plaatsen.
Lees de pdf »

In 2025 vergist 9 op 10 bedrijven mest

Om op de lange termijn te profiteren van nieuwe kansen voor de melkveesector in Nederland, moet snel geïnnoveerd worden. Dit stelt Carel de Vries, projectleider van Stichting Courage.
Lees de pdf »

Hinderpalen bij mestvergisting

De mogelijkheden van biogas zijn enorm. Maar er zijn knelpunten. Zo wacht de sector op meer mogelijkheden voor co-vergisting en is de vergunningverlening ingewikkeld.
Lees de pdf »

Geen zomergerst, maar energiemaïs

Een goed geslaagde energiemaïsteelt levert de akkerbouwer een hoger saldo op dan de teelt van zomergerst. De afzet van deze maïs moet wel tijdig geregeld zijn.
Lees de pdf »

Energieteelt hier nog in de kinderschoenen »

In Duitsland telen veel akkerbouwers energiegewassen voor covergistingsinstallaties; in Nederland slechts een handvol. De perspectieven voor hen zijn voorlopig nog gering.
Lees de pdf »

Eigen biodiesel bevrijdend

Koolzaadolie kost geen power
Het gebruik van koolzaadolie in een dieselmotor vraagt enkele technische aanpassingen. Importeur Slootsmid paste een Zetor aan. Het vermogen bleef op niveau.
Lees de pdf »

Duurzaam biedt perspectief

De Nederlandse melkveesector kan in 2025 circa 480.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit.
Lees de pdf »

Duitse boer omarmt biogas

Gelokt door hoge subsidies, storten de Duitse boeren zich massaal op de productie van biogas. Het Nederlandse hype-je is daarbij vergeleken gerommel in de marge.
Lees de pdf »

Duik in papierbrij en zorg voor goed verhaal

Om een vergister te bouwen, moet je je eerst door een flinke berg papier worstelen. Behalve kennis van zaken helpt ook tijdig overleg. Tips voor de strijd om vergunningen en subsidie.
Lees de pdf »

Co-vergisting aantrekkelijker

Na boeren omarmt ook de overheid biogasproductie op boerenbedrijven. Enkele regels worden soepeler.
Lees de pdf »

Biomassa is wereldproduct

Grootschalige energieteelt is voor Nederland niet weggelegd. Wel is er kans voor reststromen.
Lees de pdf »

Biogaswereld lamgeslagen

De subsidieregeling voor biogas en windenergie is onverwacht geschrapt. Faillissement bedreigt enthousiaste ondernemers, maar er is goede kans op een
Lees de pdf »

Biogas sterk in opmars

Nederlandse boeren ontdekken hun kansen als producent van energie. Biogas gooit de hoogste ogen. Dit jaar worden ongeveer 60 installaties gebouwd.
Lees de pdf »

Biobrandstoffen uit buitenland

Twee procent van de brandstof voor het verkeer moet straks biobrandstof zijn. Dat wordt importeren.
Lees de pdf »

Bereken interactief de terugverdientijd

In een periode waarin energiewinning steeds belangrijker wordt, zijn er maar weinig initiatieven waarvan u zelf kunt berekenen of een installatie uit kan.
Lees de pdf »

Alsnog MEP voor vergisters

Over nieuwe subsidies voor vergisters wil de Tweede Kamer opnieuw overleg met minister Wijn van EZ.
Lees de pdf »

Alles over biogas en mesttoediening

Tijdens de demodagen Mest en Energie 2005 in Lelystad krijgt de bezoeker antwoord op vragen rond biogas, energiegewassen en mestaanwending. Een overzicht van het programma.
Lees de pdf »

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.