Home

Achtergrond 250 x bekeken

Belang van het urencriterium

Het belang van het urencriterium is flink gegroeid. Echter waar wel vaak het aantal gereden kilometers enorm goed wordt bijgehouden, blijkt het bijhouden van het aantal gewerkte uren veel lastiger. Terwijl dit juist in de MKB winstvrijstelling veel fiscaal voordeel kan opleveren.

Om dit voordeel te behalen moet de ondernemer in het betreffende jaar ten minste 1.225 uur voor de onderneming gewerkt hebben. Dit werken is overigens een ruim begrip. Ook het volgen van cursussen, bijwonen van vergaderingen en studiegroepen en overleg met de boekhouder of andere adviseurs valt hier onder.

Het zorgvuldig bijhouden van alle activiteiten is dan misschien wel saai, maar van groot belang. Het kan de ondernemer namelijk recht geven op maar liefst 10 procent van zijn of haar winst. Het gaat daarbij om winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Er is geen maximum en het is niet beperkt tot de reguliere winst.

Ook wie een pand of productierechten verkoopt, en daarbij een stille reserve realiseert mag op deze winst een aftrek van 10 procent toepassen. Datzelfde geldt voor de bij staking behaalde winst. Bedenk wel dat in jaren met een verlies de faciliteit zich als een boemerang tegen de ondernemer keert. Dan wordt namelijk 10 procent van het verlies buiten beschouwing gelaten en dat vermindert het bedrag van de verliescompensatie.

Bij stakers wordt er gewerkt met een referentieperiode. Er zal dan namelijk vaak niet aan de eis van 1.225 in het betreffende jaar worden voldaan. Als in drie van de vijf aan de staking voorafgaande jaren in het urencriterium is voldaan, dan heeft de staker recht op de winstvrijstelling.

Zwangere vrouwen mogen ook de periode die overeenkomt met het zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof voor het urencriterium meetellen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden er geen soepelere regels blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Uit een andere uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat ook minder nuttige uren meetellen voor het urencriterium zelfstandigenaftrek. Als het maar tijd is die wordt besteed aan werkzaamheden met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming.

Werken buiten het eigen bedrijf kan ook, als de belastingplichtige de tijd die feitelijk wordt besteed aan alle werkzaamheden maar grotendeels in de eigen onderneming besteed. Grotendeels betekent meer dan 50 procent. Dit is van groot belang voor met name jonge boeren die ook buitenshuis werken.

Nu het urencriterium met ingang van 1 januari door de invoering van de MKB-winstaftrek sterk aan belang heeft toegenomen verdient een zeer zorgvuldige administratie van de gewerkte uren dus aanbeveling. Er kan op gewacht worden dat de fiscus om overzichten van de gewerkte uren gaat vragen.
Meer informatie Ook ‘minder nuttige uren’ tellen mee voor het urencriterium zelfstandigenaftrek
Meer informatie Eis urencriterium niet gehalveerd bij voor de helft arbeidsongeschikte
Meer informatie Urencriterium

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.