Home

Achtergrond

Zelfstandig bedrijf alleen aantoonbaar met afzonderlijke administratie

In deze zaak is in geschil of een zoon een afzonderlijk zelfstandig bedrijf runde. Dienst Regelingen vindt van niet en trekt daarom ook de EU-steun in. Volgens de dienst was het teveel verbonden met het bedrijf van zijn moeder. Aangezien alles mondeling was afgesproken, kon ook niet worden aangetoond dat zoon voor eigen rekening en risico een bedrijf had.

Deze zaak diende onlangs voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In deze zaak vormden de verschillende percelen van moeder en zoon één geheel. Ook wordt door leveranciers, loonwerker en afnemer alles aan moeder gefactureerd. De werkzaamheden worden door dezelfde loonwerker uitgevoerd, ook zoon voert met zijn machines een aantal werkzaamheden uit en de oogstwerkzaamheden worden uitgevoerd door een ander bedrijf, die ook de maïs afneemt. De betalingen worden volgens moeder en zoon onderling verrekend, maar zij kunnen dit alles niet staven met bankafschriften of andere verklaringen.

Volgens de Regeling EU-steunverlening kan alleen steun worden aangevraagd als aanvrager ook producent is en dat kan volgens Dienst Regelingen en ook het college alleen als het voor eigen rekening en risico wordt geëxploiteerd. Dat is in dit geval niet aantoonbaar.

Onderlinge verbondenheid tussen familieleden, zoals in deze zaak, is niet uitzonderlijk. Het is dan echter noodzakelijk om wel afzonderlijk een exploitatie-overzicht bij te houden en onderlinge betalingen moeten ook traceerbaar zijn.

Meer informatie Uitspraak van het CBb

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.